MENIGHEDSRÅDSFORMANDEN FOR GUDHJEM KIRKE TRÆDER TILBAGE

Der er sket en omrokade i Gudhjem Kirkes menighedsråd. Foto©JørgenKoefoed.

DER ER SKET en om-konstituering i Menighedsrådet i Gudhjem Kirke. Den tidligere formand – Preben Paulsen ­– er UDTRÅDT, og derfor har næstformanden – Mikael J. Hammarlund – påtaget sig formandsjobbet. Menigt medlem af menighedsrådet Lene Høst er så indtrådt som næstformand og suppleant Hans Martin Bloch som nyt medlem. Agnete K. Pedersen er stadig menigt medlem, ligesom Henrik Kaufmann Sørensen stadig er kontaktperson. Præsten Meghan Welsch Jakobsen er faktisk også medlem af Menighedsrådet.

Kirkeværge udenfor menighedsrådet var tidligere hr. Hammarlund. Det job har Stig Schmidt fra Melsted nu påtaget sig.

Bloggen har ringet til d’herrer Paulsen og Hammarlund for at få en forklaring på, hvorfor førstnævnte har trukket sig. Mobilerne var i første omgang tavse. Senere ringede Preben Paulsen tilbage og fortalte, at han ikke ønskede at udtale sig om sagen lige nu, men måske i starten af juli, når han er vendt tilbage til øen. Så det blæser i vinden, hvad der er årsag til denne dramatiske ændring.

Hvis det er muligt, vil Bloggen følge op på sagen.