MENS VI VENTER PÅ EN NY PRÆST

Nytilflytter – og aktiv emeritus Stig Lønborg Saxbjørn. Foto©StigSaxbjørn.

SOM DET VIL være de fleste bekendt har sognepræsten ved Gudhjem og Østerlars kirker, Meghan Welsch Jakobsen, valgt at flytte til sin fødeø Sjælland, hvor hun fremover vil virke i Soderup og Kirke Eskilstrup i Nordvestsjælland.

Mens der søges efter en ny sognepræst vil en række præster – hovedsaglig emeritusser – vikariere.

En af de vikarer der fremover oftes vil stå på prædikestole bliver Stig Lønsborg Saxbjøn. Han har lovet at tage de fleste af gudstjenesterne – men ikke alle. Og han er altså ikke som sådan fast præste-vikar, men vil blot kun stå for afviklingen af gudstjenesterne.

HVEM ER SAXBJØRN?

Sognepræst Stig Lønsborg Saxbjørn har tidligere boet i Lunde ved Otterup på Fyn. Det er omkring 12 km nord for Odense. Han er født i Sakskøbing og student fra Maribo Gymnasium. Efter teologisk kandidateksamen fra Københavns Universitet fik Stig Lønsborg Saxbjørn i 1989 embede som sognepræst i Lunde og Hjadstrup Sogne på Nordfyn.

Tirsdag 4. februar i år rundede han de 65 og valgte ikke alene at gå på pension, men også at flytte fra Fyn til Bornholm. Som han fortæller til Bloggen: ”På forhånd har jeg tilknytning hertil, idet jeg er gift med sognepræst Ulla Skou i Rønne, hvorfor Bornholm bestemt ikke er ukendt terræn, og jeg har glædet mig til, endeligt at kunne slå mig ned her sammen med Ulla.”

Menighederne i Østerlars og Gudhjem får således megen glæde af den nyslået pensionist og førder. Hans første gudstjenester bliver 29. november. Det er første søndag i det nye kirke-år, som altid starter ved 1. søndag i adventen. I Gudhjem 9:00 og i Østerlars 10:30.

HVORNÅR KOMMER DER EN NY PRÆST?

Stillingen er blevet slået op de relevante steder med en ansøgningsfrist 14. december. Herefter vil menighedsrådene vurdere de indkomne ansøgninger, og hvis én eller to af ansøgerne opfylder kriterierne, vil der normalt blive afholdt prøveprædikener, hvor kun menighedsrådenes medlemmer har adgang. Herefter er det op til de to menighedsråd at blive enige om en kandidat. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil en ny ansøgningsrunde blive sat i gang.

I forbindelse med ansættelsen af en ny præst kommer Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen til Bornholm, hvor han den 22. december skal have en møde med de to menighedsråd omkring de ansøgninger, der er tilgået stillingen.

Der er i disse år stor mangel på præster, derfor kan der godt gå lang tid inden, der kan ansættes en ny sognepræst. Lige nu er Bornholm blevet et hit blandt danskerne. Så mon ikke det også vil have en afsmittende effekt blandt stillingssøgende præster? Bloggen krydser fingre!