MIGRATION ER BLEVET EN UDBREDT ØNSKEDRØM

750.000.000 MENNESKER – svarende til ca 10% af klodens befolkning – vil meget gerne flytte til et andet land permanent. Hvis det var muligt. Det viser en nylig undersøgelse foretaget af Gallup World Pull. Tæt på en halv million mennesker fordelt på 152 lande er blevet spurgt om deres lyst til at flytte sig. Og som undersøgelsen viser, er lysten uhyggelig stor.

Tallet er udtryk for, at alt for mange lande ikke fungerer. Det kan være på grund af fx krig eller mangel på arbejde og mad. Syrerne er ikke så underligt nogen af dem, som ønsker sig allermest væk. I undersøgelsen som er foretaget i årene 2015, 2016 og 2017 ønsker omkring halvdelen af landets befolkning at flytte til et andet land.

Men i de afrikanske lande syd for Sahara er ønsket om at bytte sit fædreland ud med et andet også meget stort. Her vil næsten 400 millioner gerne væk ­– men ikke nødvendigvis til de vestlige lande. Men tallet skal ikke forstås sådan, at alle 400 millioner er ved at forberede sig. Det er blot et ønske – hvis det var muligt – og det er det heldigvis ikke for de fleste.

Morten Lisborg, der er medejer af konsulentfirmaet ’Migrationn Management Advice’, siger til Kristeligt Dagblad, at migrationspresset fra Afrika med al sandsynlighed vil stige de kommende årtier på grund af befolkningstilvækst, klimaforandringer, fattigdom samt fortsatte krige og konflikter.

Det bliver interessant og se, hvad de europæiske politikere vil stille op. Bliver det Nye Borgerlige-modellen: FULD STOP eller den venstredrejede radikale: VELKOMMEN?

FAKTA OM TRÆNGSLEN PÅ JORDEN

Befolkningstallet vokser konstant. Lige nu er det officielle tal 7,6 milliarder. Man regner med at der bliver født omkring 5 børn i sekundet, det er cirka det dobbelte af dødstallet.

Kina og Indien topper indbyggertallet med henholdsvis 1.388.030.000 og 1.319.320.000 indbyggere. På 3. plads kommer USA med 327.702.000 indbyggere.

Inden året er omme vil Indien formentlig bytte plads med Kina