MØDE NO. 27 i GUDHJEM MENIGHEDSRÅD: BRUGSEN VIL GERNE KØBE LIDT JORD

Sådan så Gudhjem Kirke ud 26. februar 2018, men forhåbentlig får vi ikke sne denne vinter. Det er flot, ja – men det koster biler i grøften, brækkede arme og ben og ødelæggende salt på vejene.  Foto©JørgenKoefoed.

PLUK fra mødereferatet:

  • Ganske vist er Johan Lorentzen udtrådt af menighedsrådet, da han på tiden opholder sig et sted i Jylland, men man kan ikke undvære hans kompetence. Derfor er han blevet genvalgt som byggesagkyndig. Det er noget han professionelt ved en masse om.
  • Sådan er rådets konstituering af det nye menighedsråd ud: Jakob Post [formand, kirkeværge og tegningsberettiget], Kirsten Lund [næstformand, kontaktperson og tegningsberettiget], Kim Bjarne Fønnns-Lundberg [kasserer og assisterende kirkeværge] Bente Harild [sekretær], Ulla Pedersen [regnskabsfører og forretningsfører], Johan Lorentzen [byggesagkyndig].
  • Dagli’Brugsen i Gudhjem har kontaktet menighedsrådet med en forespørgsel om køb af grønt område ved den nye kirkegård. Det vil Rådet tygge lidt på.
  • Provstiet har forespurgt om, hvordan man kan løse problematikken med at få kirkebladet postomdelt. Det kom normalt sammen med den gratis Ugeavisen Bornholm, som bekendt blev lukket efter sommerferien. Man vil nu prøve at få frivillige til at dele bladet ud. Det drejer sig om fire gange om året. Lene Skovgaard har påtaget sig oopgavnën omkring denne sag.
  • Angående kollekter. Der har ikke være nogen indsamling i flere måneder. Fremover skal præsten fra prædikestolen fortælle, hvad dagens indsamling går til.
  • På bagsiden af altertavlen hænger en række meget smukke og kostbare messehagler. Det er præsten nu blevet bekendt med. De bør benyttes ved særlig højtidelige lejligheder.
  • Der er udtalt ønske om mere belysning til kirkesanger, på prædikestol, på kors og i kip.

SÅDAN ER UDVALGENE BEMANDET:

Valgbestyrelsen: Kirsten Lund, Mikael Hammerlund, Jakob Post.

Økonomiudvalg: Kim Bjarne Fønss-Lundberg, Jakob Post og Ulla Pedersen

Musik- og aktivitetsudvalg: Rebecca Forsberg Svendsen, Mikael Hammerlund og Jakob Post, Tina og Erling

Byggeudvalg: Jakob Post, Rolf Mortensen og Kim Bjarne Fønss-Lundberg. Ved behov ekstern byggesagkyndig

Kirkegårdsudvalg: Alle valgte + suppleanterne

IT/hjemmeside- og Facebook-udvalget: Tina Ravnbjerg Damholt, Rebecca Forsberg Svendsen og Kristin Schmidt.

Historisk udvalg: Kirsten Lund, Jakob Post, Mikael Juul Hammerlund, Tina Ravnbjerg Damholt.

Frivillige til Plejehjemmet: Bente Harild og Tina Ravnbjerg Damholt.

Holkadalsudvalget: Jakob Post og Kirsten Lund.

Kirkebladsudvalg: Lene Skovgaard, Mikael Juul Hammerlund og Kirsten Lund.

Bænkearbejdsudvalget: Mikael Juul Hammerlund og Johan Lorentzen.

KALENDER

Søndag 11. december kl. 10:30 Højmesse ved vikar.

Onsdag 14. december kl. 19:30 synges julen ind. Østerlars-Gudhjem Voksenkor medvirker.

Lørdag 24. december kl. 14:30 åbnes det sidste julekalender-vindue i kapellet ved kirken.

Lørdag 24. december kl. 15:30 julegudstjeneste med Tina Ravnsbjerg Damsholt med Mads Jensen på trompet og euphonium.

Søndag 25. december kl. 9:30 gudstjeneste ved Tina Ravnsbjerg Damsholt med Anne-Marie Christensen på violin.

Søndag 1. januar 2023 kl. 14:30 gudstjeneste ved Tina Ravnsbjerg Damsholt.Vi skåler og ønsker GODT NYTÅR.

Menighedrådsmødet blev afholdt 25. november på Gudhjem Universitet med følgende deltagere: Jakob Post, Kirsten Lund, Mikael Hammerlund, Bente Harild, Kim Bjarne Fønss-Lundberg, Lene Skovgaard og Tina Ravnbjerg Damholt, Ulla Pedersen, Rebecca Forsberg Svendsen.