MOR ER DEN BEDSTE I VERDEN

Mor er sød. Mor er dum. Nej, Mor er alligevel sød … Foto©FreePhotos.

”MOR ER DEN BEDSTE i verden, fordi hun er min mor”. Cirka sådan sang blandt andet Erik Påske akkompagneret af Willy Grevelunds Kvartet i tidernes morgen. Men Mor er åbenbart ikke elsket til alle tider. Læs bare hvad en datter måtte konstatere efter et langt liv:

Som  6-årig: ”Min Mor ved simpelthen alt”.

Som 10-årig: ”Min Mor ved næsten alt”.

Som 16-årig: ”Min Mor ved ingenting”.

Som 24-årig: ”Måske ved Mor alligevel noget”.

Som 30-årig: ”Måske skulle vi lige spørge Mor …”.

Som 65-årig: ”Bare Mor var her, så jeg kunne spørge hende …”.