NU BLIVER HAVNENE I GUDHJEM ENDELIG DRUKNE-SIKRET

De nye havnestiger er nu ikke så nye endda. Det er genbrug, der er blevet shinet op, men gedigne ser de ud. Fotos©JørgenKoefoed.

DER HAR i flere uger ligget fire metalstiger på havnene i Gudhjem. Meningen var, at de skulle sættes op, så dem der faldt over bord fra skibene havde mulighed for at komme op af havnebassinet – uden først at skulle tage bestik af et eventuelt slæbested. Det har i mange år stået på havnenes ønskeseddel. Nu sker det.

Når de først kommer op nu, er det ikke fordi, som rygtet har fortalt, at de var for korte, men fordi Verner, som skal sætte dem op først kunne i denne uge, fortæller havnefoged Jørgen Johansen.

Så når ugen er omme, er der ingen grund til at drukne, hvis du falder i bassinet på Nørresand eller i Gudhjem Havn.

I går formiddags begyndte Verner fra Aarsdale Bådebyggeri at opsætte den første sige i inderhavnen i Gudhjem. Foto©JørgenKoefoed.