NU GÆLDER DET NATUREN

Græsrandøje er én af Danmarks 1.012 storsommerfugle. Det bliver spændende at se, hvor mange arter, som Sommerfugleparken foran Gudhjem Museum vil tiltrække. Foto©MichaelStoltze.

NATUREN KAN GODT overleve uden mennesket, men mennesket kan ikke overleve uden naturen. Det er vist nagelfast viden. Men hvordan kan vi selv bidrage til mere natur? Og hvorfor er det så vigtigt med mere vild natur med levesteder for planter og dyr?

Det holder biologen Michael Stoltze et foredrag om TIRSDAG 25. JANUAR 2022 kl. 19:00 – 21:00 på Gudhjem Museum. Stoltze er også idé-manden bag Gudhjem Sommerfuglepark, som han så småt er ved at indrette. Han vil fortælle om de endelige planer for det storslåede projekt, som netop har fået tilført en sø i det sydøstlige hjørne.

Ifølge Michael Stoltze vil den nyetablerede sø tiltrække mange forskellige dyr. Først og fremmest guldsmede, padder og løvfrøer, men også snoge og andefugle. Der bliver ikke udsat fisk. Derudover vil der opstå stor vegetation omkring som fx sumpplanter, merian og røllike. Foto©JørgenKoefoed.

RESERVÉR PLADS
På grund af corona-restriktionerne er der begrænset plads. Derfor skal du tilmelde dig på info@gudhjemmuseum.dk senest 23. januar. Der er plads til de 50 første – med coronapas og mundbind, når der ikke siddes. Foredraget er åbent for alle og det er GRATIS.

ANDRE ARRANGEMENTER
Du bør også sætte et kryds i kalender ud for torsdag 24. februar kl. 19:00. Her afholdes Gudhjem By- og Museumsforenings ordinære generalforsamling. Hvis du har forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal de indsendes senest 15. februar til info@gudhjemmuseum.dk – ligesom hvis du har forslag til en person, der fortjener Gudhjem-prisen eller noget fortjerner ’Forskønnelsesprisen’

Derudover er der i løbet af foråret lagt flere arrangementer i støbeskeen. Så hold øje kalenderen på hjemmesiden.

GUDHJEMPRISEN OG FORSKØNNELSESPRISEN
Kriterier for uddeling af de to priser:

GUDHJEM BY- OG MUSEUMSFORENING uddeler hvert år to priser i forbindelse med sin årlige ordinære generalforsamling.

For begge priser gælder det at:

Borgere i Gudhjem/Melsted har mulighed for at indstille modtagere til prisen. Indstilling skal være skriftlig med en begrundelse for forslaget, samt være foreningen i hænde senest den 15. januar. Indstilling sendes til info@gudhjemmuseum.dk

Bestyrelsen for Gudhjem By- og Museumsforening beslutter, hvem af den/de indstillede, prisen skal gå til. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at undlade at uddele prisen, hvis den ikke finder kandidater værdige til modtagelse.

GUDHJEMPRISEN
Gudhjemprisen gives for en ekstraordinær indsats, som gavner fællesskabet og det sociale liv i Gudhjem. Prisen kan gives til enkeltpersoner, virksomheder eller foreninger.

FORSKØNNELSESPRISEN
Forskønnelsesprisen er oprettet for at animere Gudhjem og Melsteds beboere til at gøre vores område smukt at bo i. Det er en forudsætning, at den forskønnelse, der er udført, lever op til lokalplanens krav eller sætter højere standard end lokalplanen kræver. Forskønnelsesprisen gives til den eller de, der har foretaget en renovering/om- eller tilbygning af en ejendom, som f.eks. bringer den i overensstemmelse med ejendommens oprindelige udseende, og anvender materialer der fremhæver områdets bygningsmæssige karakter, eller som foretager ændringen med respekt for ejendommens egenart. Dette er også gældende, når ejendommen anvendes til andet formål end det oprindelige.

Prisen kan også gives til den eller de, der forskønner en ejendoms udenomsareal. Almindeligt vedligehold belønnes ikke.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 8. december 2020.