NU SIGER MELSTED OGSÅ VELKOMMEN

I 2015 UDGAV Gudhjem By- og Mindeforening en lille tre-fløjet velkomstpjece med titlen ’Velkommen til Gudhjem’. Læser man den i dag, opdager man faktisk, at der er sket en hel del de sidste tre år. Noget eksisterer ikke mere, og flere faktuelle oplysninger er forkerte. Så det var absolut ikke for tidligt, at komme på banen med en nyrevideret udgave.

Nu er den her, og som noget nyt er Melsted også kommet med på velkomsten, så folderen nu hedder ’Velkommen til Gudhjem og Melsted’.

Det er Ole Stigemo fra Byforeningen, der har været ankermand på tilblivelsen. Og faktisk har han også selv ændret sig siden 2015-pjecen. Før hed han Ole Christensen, og nu har han byttet sit efternavn ud med sit gamle norske familienavn. Det skal da også tilføjes, at Ole bor lige midt i Melsted.

Folderen findes blandt andet på biblioteket, på Gudhjem Museum og i Scala Gudhjem og er nu udgivet af Gudhjem By- og Museumsforening. Et navn som faktisk blev vedtaget på  dette års generalforsamling, men først træder i kraft til næste år.

Men du kan også læse velkomst-folderen herunder: