NU SKAL FØDDERNE BRUGES I GUDHJEM

Der er efterhånden ikke mange – såvel gudhjemboere som turister – der ikke er mere end trætte af den generende trafik ned gennem pittoreske Gudhjem. Nu sker der måske noget drastisk. Foto©JørgenKoefoed.

Gudhjem er inddelt i tre zoner. Det er først og fremmest i Zone-1, der måske kommer til at ske store forandringer. Kort: BRK.

DER ER BLEVET TALT OM TRAFIK i Gudhjem igennem en menneskealder eller mere. Kommunen har lænet sig tilbage gennem alle årene med replikken: “Sålænge Byforeningen og Handelsstandsforeningen ikke kan blive enige, rører vi ikke en finger”.

Lidt mærkeligt, da politikere jo er til for at gennemføre nødvendige forandringer uanset hvad.

Nuvel!

Der er så småt ved at ske omvæltninger. Måske meget store omvæltninger. Det skyldes, at de to foreninger er begyndt at tale med samme stemme om sommertrafikken, der stille og rolig har været ved at kvæle byen de sidste to-tre år. Således er der nu kommet så meget konsensus imellem dem, at embedsfolk og politikere er trådt i karakter og nu er med på parolen GUDJEM SKAL OPLEVES TIL FODS.

DET KOMMER DER TIL AT SKE – MÅSKE

De to foreninger har talt trafik og er blevet enige om et ‘forståelsespapir’ med ikke mindre end 50 punkter, som blandt indeholder forslag om P-begrænsninger i byen til næste sommer. Her er lagt op til en periode fra 15. maj til og med efterårsferien i uge 42. Samme tidsrum hvor ensretningen i byen så skal gælde.

Denne sommer har indkørsel i Løkkegade og Sct. Jørgensgade været forbeholdt beboerne – altså forbudt for turistkørsel. Efter sigende har beboerne været særdeles glade for denne løsning. Det har givet dem mulighed for parkering tæt på hjemmet. Denne ordning bliver måske også indført på Kirkevej.

Der foreslås yderligere, at byens Zone-1 bliver udstyret med P-båse, hvor det er muligt. Det betyder, at der KUN må parkers i P-båsene, og at man her skal betale P-afgift, lige som man gør på den store P-plads ved havnen i højsæsonen – for tiden 25 kr./timen. Om betalingen skal ske via P-automater eller nummerplade-scanning er noget, som kommunen i givet fald skal tage stilling til.

I sommers blev Løkkegade ensrettet samtidig med, at kun beboerne måtte køre ind til deres hus. Her behøves ingen P-båse. Foto©JørgenKoefoed.

Det samme kom til at gælde for Sct. Jørgensgade. Kuns adgang for beboerne. Turisterne måtte finde andre veje at parkere på. Her behøves heller ingen P-båse. Foto©JørgenKoefoed.

FORSLAG OM P-KORT

Det foreslås også, at alle der bor– eller ejer/lejer sommerhus – i Zone-1 bliver udstyret med et P-kort, så der kan parkeres frit i båsene. Hvad sådan et kort kan komme til at koste vides ikke. Det kan fx være 500 kr. for fem år … MEN det kan også blive gratis, som det er for beboerne omkring Campus i Rønne.

Zone-1-grænserne ser ud til at være således: Yderste grænse incl. bliver Kastanievej-Lillevang-Kirkevej-Telefonbakken-Bryggerstræde-Kirkestien-Kranpladsen-Ejnar Mikkelsensvej-Nørresand hen til Serpentinervej incl. havneområderne i nord og øst. Området omkring SPAR hører ikke med.

Men, som sagt: Alt dette om nye P-restriktioner er stadig noget, man skal forhandle med kommunens folk om i løbet af i år, som skal udmøntes i et oplæg til politikerne.

Det bliver spændende at se, hvor meget af de to foreningers 50-punktsplan, der kan forhandles igennem med kommunen.

Bloggen vender tilbage, når nye P-restriktioner vedtages. Hold øje!

BORGERMØDE
Gudhjem By- og Museumsforening agter at afholde et borgermøde med omdrejningspunkterne TRAFIK og TOMME HUSE. Formentlig bliver det onsdag 27. oktober. Den endelige dato med tid og sted vil fremkomme blandt andet her Bloggen.

Nogen har  fjernet dette skilt, som stod ved Café Klint. Det oplyste op, at gaden var ensrettet, hvis nogle bilister skulle have glemt det. Og det var der. Efter skiltet er væk, kører adskillige biler op ad Åbogade og Brøddegade – mod ensretningen. Det giver farlige trafiksituationer. Foto©JørgenKoefoed.

Folderen GUDHJEM TIL FODS er udgivet af Gudhjem By- og Museumsforening, tegnet af Jane Hamilton og produceret af Bornholms Regionskommune. Det viser fem veje man kan gå, når man står oppe ved P-pladserne og vil ned til havnen i Gudhjem: NATURSTIEN 2 km, HOLKASTIEN 1,5 km, SHOPPINGSTIEN 550 meter, KULTURSTIEN 897 meter og KLIPPESTIEN 1,12 km. Tegning©JaneHamilton.

Når Denne Uges Bornholm omtaler Gudhjem er man også her begyndt at foreslå turisterne, at bruge fødderne, når man besøger Gudhjem. Det samme gør Distinationen på deres hjemmeside. Foto©JørgenKoefoed.

Skibsreder og formand for Gudhjem Handelsstandsforening Søren Danig har på vegne af erhvervet og beboerne i Gudhjem sendt denne skrivelse til turistvognmænd og deres gæster. Her står blandt andet: Vi vil derfor rigtig gerne have, at alle oplever Gudhjem til fods. I den anledning har vi anlagt en ny parkeringsplads til 300 biler samt udvidet antallet af busparkeringspladser oven for byen … Ved at gå ned gennem Gudhjem vil jeres gæster opleve den smukke hovedgade på bedste vis, og dermed få en endnu mindeværdig oplevelse med hjem … Er jeres gæster højt oppe i årene eller på anden måde fysisk begrænset, og skønner I, at de vil have svært ved at gå de 500 meter op ad bakken, så er det muligt at opsamle jeres gæster i buslommen lige overfor Gudhjem Vandrehjem på et aftalt tidspunkt. Foto©JørgenKoefoed.

Denne el-bus kører mellem de to sydfranske byer Haut de Cagnes og Cannes-sur-Mer. Der er plads til 17 personer + 1 kørestol. Bussen kører i pendulfart hele dagen op ad stejlere veje end i Gudhjem på én optankning. Kommunen vil ikke gå ind i en eventuel shuttlebus-ordning omkring Gudhjem, men BAT er interesseret, da de så kan spare de problemfyldte nedkørsler med de store busser i byen om sommeren. Foto©FlemmingWillum.