NU SKAL VI ATTER OVERSVØMMES

Uden for sæsonen dufter Gudhjem af frisk saltvand – i sæsonen erstattes dén duft af bil-os og friture-fedt. Foto©JørgenKoefoed.

NU STUNDER SOMMEREN TIL – og dermed vil Danmark og store dele af Europa atter blive oversvømmet af turister. Ganske vist har coronaen lagt en dæmper på fænomenet de sidste par år … men ikke så meget her til lands.

Det har Thorkil Thorsen fra Svaneke en mening om:

FOLK PÅ FANØ har fået nok. DR bragte fornylig historien om, at de ikke vil have flere turister til øen. Grænsen er nået. Nogle indbyggere i Gudhjem flytter fra byen i sommermånederne, fordi grænsen også for dem er nået. De kan ikke holde ud, at byen belemres med flere og flere turist-”attraktioner”, herunder gøgl og gejl i nattetimerne. Stadigt flere kvadratmeter i vores natur inddrages til parkeringspladser og anlæg, som skal tjene turisterne. Snart kan vi ikke se skønhederne for parkerede biler, skilte og shelters.

Det er fuldt forståeligt, at mennesker og erhverv, der lever af turismen, ønsker flere gæster på vores ø. Det giver en større indtjening. Det er også forståeligt, at et færgerederi gerne udvider kapaciteten, så de får flere passagerer og dermed større fortjeneste. Det er mindre forståeligt, at bornholmske politikere ukritisk rider med på forestillingen om, at jo flere turister, des bedre.

NU MÅ EN STRAND IKKE BARE VÆRE EN STRAND

Fornylig har fx de bornholmske Venstre-folk i deres valgprogram fremsat tanker om et street-food-marked ved Dueodde strand. Og selv om Søren Schow tilføjer, at noget sådant selvfølgelig skal ske med den største respekt for vores særegne natur, så skurrer det alligevel grelt i ørerne – et street-food-marked på Dueodde?! Det hele med det formål at gøre Bornholm ”lækker” og få trukket flere turister hertil.

Nå ja, og dertil foreslår Venstre, at oplevelsescentret Natur Bornholm næsten skal pakkes ind i et vandland. Det er vist ikke den slags oplevelser, Natur Bornholm ønsker at være kendt for.

VERDEN OVERTURISTET

Den type foreslåede turistattraktioner kan man finde nærmest overalt i verden. De er ikke typiske for Bornholm, og jo mere der kommer af den slags her, des mere mister Bornholm sit særpræg, som ellers er det, vi sælger os på.

Det er på tide at advare mod overturisme. Man taler om overturisme, når turismen overtager og forandrer et sted, herunder befolkningens hverdagsliv og oplevelse af lokal identitet, og når den ændrer den lokale kultur og det fysiske miljø.

Bornholms særkender og det autentiske Bornholm, som vi sætter pris på, er i fare for at forsvinde. Lokalbefolkningen er ikke alene om at betale prisen ved overturisme. På længere sigt går det også ud over turisterne, som får en dårligere oplevelse. Ubehageligt mange mennesker trænges i gaderne; køerne ved kiosker, forretninger og seværdigheder er irriterende lange. Øens stærkeste kort – naturen – skamferes gennem tilpasning til turisterne, nye anlæg og flere sommerhuse langs kysterne. Øen kommer mere og mere til at ligne andre turistmål, og det bliver simpelthen mindre attraktivt at komme her. Bornholm får et dårligt ry, og dét kommer til at gå ud over øens fremtidige turisme – og turisterhvervets indtjening.

HVOR MANGE KAN VI VÆRE?

Er det mon ikke på tide at tænke alvorligt over, hvor mange turister Bornholm kan rumme i højsæsonen uden at miste sin charme og sine herlighedsværdier? Der er erfaringer og skræmmebilleder nok fra andre destinationer i verden til at mane til omtanke og forsigtighed. Fx er Venedig, Barcelona og Amsterdam ved at kvæles i overturisme. Så skulle vi ikke træde på bremsen, i stedet for at man pr. automatpilot accelererer investeringerne i flere sommerhuse, street-food-markeder, natbevillinger, badelande, færgekapacitet med videre.

Debatindlægget blev offentliggjort i Bornholms Tidende sidste efterår og bringes her med skribentens tilladelse.