NY BUS-KØREPLAN FRA 31. JANUAR: BAT HAR SAT VAND OVER TIL KAOS

FØR I TIDEN udgav Bornholms Amts Trafikselskab – BAT kaldet – to køreplaner om året. Én til vinter, og én til sommer. Begge med en startdato og en slutdato. Nu er de to puttet i blenderen og rystet godt sammen – og vupti: Fremover er der nu kun én køreplan, der gælder hele året.

Det, der sikkert vil skabe kaos er, at busruterne har fået byttet rundt på numrene. Tag fx busstop Gudhjem Øvre. Før 31. januar kørte Bus 1 til Rønne. Den gik via Østermarie. Eller Bus 4 som også kørte til Rønne. Den gik over Allinge og Hasle. Når du skulle hjem fra Rønne skulle du bytte rundt på tallene. Bus 4 gik nu via Østermarie og Bus 1 nord om til Gudhjem.

Selvfølgelig er der en vis logik i, at nu skal man benytte samme bus-nummer både frem og tilbage. Det gjorde man nemlig også i 1980-90, hvor man dengang brugte et fingersystem indtil den nytiltrådte BAT-chef Lars Bjørn Høj kom til, og lavede de meget geniale ringsystemer.

Hr. Høj blev fyret af en eller anden grund, ligesom hans efterfølger. BATs nye trafikchef hedder Kim Kock-Hansen, og det er ham, der står bag genskabelsen af forne tiders tidstabeller, og hvad deraf følger.

Så fra på søndag skal du tage Bus 3, både når du tager fra Gudhjem til Rønne og retur. Vælger du den lange tur via Allinge og Hasle er bus-nummeret nu 1 – også hvis du vil retur ad samme rute.

I forordet til den nye køreplan skriver trafikchefen blandt andet:

”BAT er bevidst om de udfordringer, der vil kunne opstå i og med, at en bus kan skifte rute-nummer undervejs. Rute 1-3 skifter i Gudhjem og rute 4-6 skifter i Nexø. Rejseplanen og chaufføren vil informere om ruteskift på stoppestederne. Der er også enkelte skift, hvor der er kort tid til at skifte bus – nogle steder helt nede på 1 minut. De steder, hvor skiftetiden er så kort, har BAT mulighed for at sikre at skiftet sker,
uanset om der er en forsinkelse eller ej.”

Her kan det tilføjes, at når du tager Bus 3 fra Gudhjem mod Rønne og står af  i Østermarie får du en ventetid på 15 minutter på Bus 4, hvis du skal videre til Svaneke/Nexø. Før var den på 8 minutter.

Trafikchefen fortæller også, at der vil være reduceret kørsel i sommerperioden. Lidt mærkeligt, da det er om sommeren turisterne fylder busserne op. De reducerede afgange er i planen markeret med et F og en bølgelinie.

Ud over at ændringerne på bus-nummerne vil skabe kaos den første tid, vil det faktum, at den gamle køreplan, der startede 9. august 2020, ikke er forsynet med en udløbsdato, skabe endnu mere kaos så længe disse er i omløb. Desværre er det ikke altid, at politikerne og embedsfolkene tænker sig om. Man burde selvfølgelig tilbage i august besluttet, hvornår man ville komme med en ny køreplan, og skrevet det på forsiden sammen med startdatoen. Ak! Hvorfor er det så svært?

Da det hele nu bliver meget bedre, er taksterne selvfølgelig også reguleret – ikke ned men opad!

Busplanen i mere læselig stand kan ses på BAT.dk under NYHEDER eller, hvis du er heldig, findes de nye planer også i busserne fra på søndag – sikkert i holderen ved indgangen foran, som ikke må benyttes.