NY CYKELSTI NED GENNEM GUDHJEM VIL SKABE ENDNU MERE TRAFIKKAOS

Det nye stykkecykelsti starter lidt nord for Bornholms Kunstmuseum og kommer til at løbe i terræn mellem landevejen og den eksisterende redningssti for gående.  Ved Stevelen Bro løber den langs Helligdomsvej for at dykke ned over marken ved 24,5 km pinden målt fra Allinge, som vist påfotoet. Foto©JørgenKoefoed.

Det nye stykke cykelsti starter lidt nord for Bornholms Kunstmuseum og kommer til at løbe i terræn mellem landevejen og den eksisterende redningssti. Fra Stevelen Bro løber den langs Helligdomsvej for at dykke ned over marken ved 24,5 km pinden målt fra Allinge, som vist på fotoet. Foto©JørgenKoefoed.

Cykelstien løber tværs over marken og ned til skovkanten. Foto©JørgenKoefoed.

Cykelstien løber tværs over marken og ned til skovkanten. Foto©JørgenKoefoed.

 

Sommerhuset Helligdomsvej 2 får nu udsigt til det cyklende folk. Foto©JørgenKoefoed.

Sommerhuset Helligdomsvej 2 får nu udsigt til det cyklende folk. Foto©JørgenKoefoed.

BORTSET FRA at det ikke er hel nemt, at få sin egen cykel med til Bornholm, satser kommunen alligevel på fremover at brande Bornholm som en tip-top cykelø for hele familien.

I den forbindelse har man igangsat CYKELPROJEKT BORNHOLM med en investeringsramme på omkring 150 millioner. Første etape bliver en cykelsti mellem Kunstmuseet ved Helligdommen til Melstedgård via Gudhjem. Det er jo storslået, men hvem har egentlig fundet på det? Jeg ringer til gudhjem-boen Hans Jørgen Jensen, som er sekretær for LAG, som deler penge ud til projekter i Udkantsdanmark – som Bornholm åbenbart hører ind under.

EGO: Hans Jørgen, er det dig der har fundet på denne cykel-godte – og især at linieføringen skal gå ned gennmem Gudhjem?

HANS JØRGEN JENSEN: Nej, det er det ikke. Det er noget, der er blevet talt om i sidste 30 år – og nu har kommunen så sat projektet i gang.

EGO: Kommer pengene fra LAG – jeg har hørt en pris på 41 millioner alene for disse første 7 km?

HANS JØRGEN JENSEN: Faktisk ikke. Transportministeret stod pludselig med nogle penge fra EU, som skulle bruges til ‘grøn vækst’. 17 millioner fra denne pulje er så tilgået kommunen via LAG og Vækstforum. Men vi har faktisk bare været gummistempel for donationen. Ellers er der også kommet penge fra RealDania og jeg ved, at kommunen søger på livet løs. De har jo ikke selv nogen midler.

EGO: Den afgående by-formand Jørgen Jespersen beskrev meget malende på generalforsamlingen i Gudhjem By- og Mindeforening i sidste måned, hvordan cykelstien skulle sno sig gennem det trafik-kaos-ramte Sommergudhjem. Ved du, om det er noget, der vil blive gennemført?

HANS JØRGEN JENSEN: Det har jeg heldigvis ikke noget med at gøre, men jeg kan ikke forestille mig, at det kan lade sig gøre. Jeg tror, kommunen bliver nødt til at lade cyklisterne passerer oven for byen. Men ring til Robert Kure i Teknik og Miljø. Han er arkitekten bag projektet.

Cykelstien kommer fra marken ud et par meter vest for Hestestenene og går op ad eksisterende sti til Helligdomsvej. Den er meget stejl, så hvis man cykler ned her får man et problem, når cykelstien drejer skarpt til venstre. Foto©JørgenKoefoed.

Cykelstien kommer fra marken ud et par meter vest for Hestestenene og går op ad eksisterende sti til Helligdomsvej. Cykelstien drejer ind til højre, hvor jeg har placeret en lille pind på den liggende trælstamme. Foto©JørgenKoefoed.

Når man begynder at gå ind på den tilvoksede sti, hvor den nye cykelsti vil sno sig, kommer man uvilkårligt til at tænke på Knut Hamsums PAA GJENGRODDE STIER fra 1949. Foto©JørgenKoefoed.

Når man begynder at gå ind på den tilvoksede sti, hvor den nye cykelsti vil sno sig, kommer man uvilkårligt til at tænke på Knut Hamsums roman PAA GJENGRODDE STIER fra 1949. Foto©JørgenKoefoed.

JEG RINGER TIL hr. Kure for især at høre nærmere om det stykke cykelsti, der kommer til at gå gennem Gudhjem.

EGO: En del mennesker her i byen er lettere pikeret over, at omtalte cykelsti skal gå direkte gennem Prinsessehaven. Er det korrekt?

ROBERT KURE: Nej, det skal den ikke. Fra Holma Hodda og ud til Serpentinervejen går cykelstien der, hvor der i forvejen er en gangsti.

EGO: Det er nok meget klogt. Prinsessehaven er jo en af byens kronjuveler og rører man den, vil der endnu engang udbryde revolution i byen – i lighed med, da politikene ville nedrive det gamle Pension Klippen til fordel for firkantet beton-byggespekulation.

ROBERT KURE: Meningen er, at cykelstien – som i virkeligheden er en oplevelsessti – skal anlægges som en dobbeltrettet sti med en bredde på 3 meter på mark langs skovkant og i en bredde på 2,5 meter i skovstrækninger i varieret afstand fra kysten. Sprækkedalene undervejs forsynes med stålbroer – dog føres stien op til de eksisterende broer over Stevelen og Bobbeåen.

Jeg kan anbefale, at gå en tur på denne indtil nu uberørte skovsti, hvor lianer har ædt adskillige træer. Foto©JørgenKoefoed.

Jeg kan anbefale, at gå en tur på denne indtil nu uberørte skovsti, hvor lianer har ædt adskillige træer. Foto©JørgenKoefoed.

Det er nemt at følge stien, selv om den ikke er lige tydelig alle steder, for Robert Kure har markeret med rødtoppede pinde. Foto©JørgenKoefoed.

Det er nemt at følge stien, selv om den ikke er lige tydelig alle steder, for Robert Kure har markeret med rødtoppede pinde. Foto©JørgenKoefoed.

Cykeklstien etableres med bundsikring, bærelag, GAB- og OB-belægning (spørg mig ikke om hvad det er for noget) med grustilslag. Foto©JørgenKoefoed.

Cykeklstien etableres med bundsikring, bærelag, GAB- og OB-belægning med grustilslag (spørg mig ikke om hvad det er for noget). Foto©JørgenKoefoed.

Formålet med cykelsti-projektet er at give en bedre mulighed for en nemmere adgang til den mangfoldige og varierede kystnatur, der findes på denne del af Bornholm, skriver hr. Kure om projektet. Og det er i hvert fald ikke løgn. Foto©JørgenKoefoed.

Formålet med cykelsti-projektet er at give en bedre mulighed for en nemmere adgang til den mangfoldige og varierede kystnatur, der findes på denne del af Bornholm, skriver hr. Kure om projektet. Og det er i hvert fald ikke løgn. Foto©JørgenKoefoed.

Ruten er fyldt med dramatiske stemmer fra den tyste natur. Foto©JørgenKoefoed.

Ruten er fyldt med dramatiske stemmer fra den tyste natur. Foto©JørgenKoefoed.

Cykelstien bliver en dobbeltrettet sti med en bredde på 3 meter på mark langs skovkant og i en bredde på 2,5 meter i skovstrækninger. Foto©JørgenKoefoed.

Cykelstien bliver en dobbeltrettet sti med en bredde på 3 meter på mark langs skovkant og i en bredde på 2,5 meter i skovstrækninger. Foto©JørgenKoefoed.

Ifølge hr. Kure vil den nye oplevelses sti fastholde og udvikle Bornholm som førende cykeldestination i Europa, hvilket vil vlære tilglæde for øens mange turistgæster og forskellige aktive grupper. Foto©JørgenKoefoed.

Ifølge hr. Kure vil den nye oplevelsessti fastholde og udvikle Bornholm som førende cykeldestination i Europa, hvilket vil være til glæde for øens mange turistgæster og forskellige aktive grupper. Foto©JørgenKoefoed.

Det stykke cykelsti, der løber fra Hestestene til Gudhjem er cirka 400 meter lang. Foto©JørgenKoefoed.

Det stykke cykelsti, der løber fra Hestestenene til Gudhjem er cirka 400 meter langt. Foto©JørgenKoefoed.

Bornholms største attraktion er dens natur. Det er normalt ikke noget turisterne interesserer sig så meget for, men på denne nye cykelsti får man proppet natur langt ned i halsen. Det er både godt - og flot!" Foto©JørgenKoefoed.

Bornholms største attraktion er dens natur. Det er normalt ikke noget turisterne interesserer sig så meget for, men på denne nye cykelsti får man proppet natur langt ned i halsen. Det er både godt – og flot! Foto©JørgenKoefoed.

Ude af skoven åbenbarer der sig endnu et guddommeligt syn: Holma Hodda, som af DR1 blev kåret som DANMAKS SKØNNESTE HJEM 2013. Foto©JørgenKoefoed.

Ude af skoven åbenbarer der sig endnu et guddommeligt syn: Holma Hodda, som af DR1 blev kåret som DANMARKS SKØNNESTE HJEM 2013. Foto©JørgenKoefoed.

Fra skoven kører man ned på den eksisterende gangsti ad den sti der går nord om Holma Hodda. Foto©JørgenKoefoed.

Fra skoven kører man ned til redningsstien ad den sti, der går nord om Holma Hodda. Foto©JørgenKoefoed.

Nu skal der både være plads til cyklister og gående i begge retninger på det sidste stykke ud til serpentinervejen. Foto©JørgenKoefoed.

Nu skal der både være plads til cyklister og gående i begge retninger på det sidste meget stejle stykke ud til serpentinervejen. Foto©JørgenKoefoed.

Skovstien fortsætter ned ad serpentinervejen. Foto©JørgenKoefoed.

Ved serpentinervejen er det slut med træerne, men til gengæld kan turisternes falde i svime over de mange gule Orientalske Takkeklapper, der breder sig på det grønne stykke ud mod havet ved Nørresand. Foto©JørgenKoefoed.

Cykelstien fortsætter langs med stengærdet. Fortovet gøres halvanden meter bredere og den 7 meter brede Nørresand minimeres tilsvarende. Så de gigantiske turistbusser må i gang med at gå på slankekur. Foto©JørgenKoefoed.

Cykelstien fortsætter langs med stengærdet. Fortovet gøres halvanden meter bredere og den 7 meter brede Nørresand minimeres tilsvarende. Så de gigantiske turistbusser må i gang med at gå på slankekur, så de kan ‘passe tøj’ med de lokale BAT-busser. Foto©JørgenKoefoed.

EGO: Ruten gennem byen er jo særdeles problematisk. Cykelisterne skal passere de stærkt trafikerede Nørresand og Brøddegade. Skal der opsættes lyskurve?

ROBERT KURE: De trafikale udfordringer er endnu ikke på plads. Men vi arbejder med trafikale ændringer. Fx kunne Løkkegade, hvor cykelstien løber igennem, omdannes til gågade.  Her skal cyklisterne stå af og trække deres cykler. Men hæng mig ikke op på det. Det er noget, vi for tiden ser på. Selvfølgelig i samarbejde med Byforeningen og erhvervslivet. Om et par uger vil der fremkomme forskellige forslag til trafikændringer.

EGO: Jeg vil sige det sådan, fastholder man linieføringen ned gennem Gudhjem, bliver man nødt til at gøre byen bil-fri – og det ville da i øvrigt være en rigtig god idé.

ROBERT KURE: Nej, det har vi nu ingen planer om.

EGO: Så skal man nok regne med, at der ryger et par turister eller tre – og det vil være lidt ærgeligt, da det især er turister Bornholm skal leve af. Men hvad med vedligeholdelsen? Når jeg går eller cykler rundt på øen, ser jeg mange huller, fordi kommunen fattes penge. For slet ikke at tale om de to havne i Gudhjem, som er på sammenbruddets rand. Når der nu anlægges denne spektakulære oplevelsessti – som er en rigtig god idé – lægger kommunen igen-igen endnu mere til vedligeholdelseskontoen. Hvor kommer pengene fra, når denne kystnære sti om fem år skal vedligeholdes?

ROBERT KURE: Projektet bliver lavet således, at der bliver meget lidt vedligeholdelse … men selvfølgelig er der ikke noget, der er vedligeholdelsesfrit.

Det er meningen, at cykelstien fortsætter fra Nørresand til Løkkegade. Her skal cykelisterne passerer den stærkt sommertrafikeret Nørresand. Foto©JørgenKoefoed.

Det er meningen, at cykelstien fortsætter fra Nørresand til Løkkegade. Her skal cykelisterne krydse den stærkt sommertrafikeret Nørresand. Foto©JørgenKoefoed.

Løkkegade er 4,7 meter bred - og skal der også være plads til beboernes parkerede biler er der 5,5 meter tilbage til kørende og gående trafik i begge retninger. Så kan man vist godt begynde at synge: 'Sikken voldsom trængsel og alarm". Foto©JørgenKoefoed.

Løkkegade er 4,7 meter bred – og skal der også være plads til beboernes parkerede biler er der 3,5 meter tilbage til kørende og gående trafik i begge retninger. Så kan man vist godt begynde at synge: ‘Sikken voldsom trængsel og alarm”. Foto©JørgenKoefoed.

 

For enden af Løkkegade og Brøddegade venter endnu en stærkt trafikeret gade – Brøddegade/Åbogade, der skal krydses for at komme over til Bryggerstræde. Foto©JørgenKoefoed.

For enden af Løkkegade/Brøddegade venter endnu en stærkt trafikeret gade – Brøddegade/Åbogade, der skal krydses for at komme til den overforliggende Bryggerstræde. Foto©JørgenKoefoed.

Vel igennem det trafikerede kryds Brøddegade/Åbogade støder du lige ind i Pizzaria Gudhjem, som kun sælger pizza-to-go - eller skulle man hellere sige pizza-to-drive! Foto©JørgenKoefoed.

Vel igennem det trafikerede kryds Brøddegade/Åbogade støder cykelisten lige ind i Pizzaria Gudhjem, som meget passende kun sælger pizza-to-go – eller som de kommer til at hedde: pizza-to-drive! Foto©JørgenKoefoed.

Bryggerstræde er en meget stille og upåagtet gade, der løber parallelt med kaosgaden Brøddegade. Blot er strldet desværre her, at restauranterne placerer deres affaldsbeholdere og tomme emballage. Foto©JørgenKoefoed.

Bryggerstræde er en meget stille og upåagtet gade, der løber parallelt med kaosgaden Brøddegade. Blot er strædet desværre her, at restauranterne placerer deres affaldsbeholdere og tomme emballage – ikke den mest charmerende turist-plet. Foto©JørgenKoefoed.

Bryggerstræde er extrem stejl. Kommer du fra Bræddegade, må du trække din cykel op, hvis du har kræfter nok. Kommer du fra Melsted er det enb god idé at bruge styrthjem samt knæ- og albuebeskyttere. Foto©JørgenKoefoed.

Bryggerstræde er extrem stejl. Kommer du fra Brøddegade, må du trække din cykel op, hvis du har kræfter nok. Kommer du fra Melsted, er det en god idé at iføre sig styrthjem samt knæ- og albuebeskyttere. Foto©JørgenKoefoed.

Bryggerstræde munder ud i Telefonbakken op til Lillevang. Måske den stejleste bakke på Bornholm. Her bliver de stakkels cykelister udfordret til den store guldmedalje. Foto©JørgenKoefoed.

Bryggerstræde munder ud i Telefonbakken op til Lillevang. Måske den stejleste bakke på Bornholm. Her bliver de stakkels cykelister udfordret til den helt store guldmedalje. Foto©JørgenKoefoed.

Vel oppe af Telefonbakken ligger Gudhjems bastante garanit-kirke - og vejen går lige ud et par 100 meter indtil Melsted med sine ligeledes stejle bakker kommer i kikkerten. Stien løber ad Melsted Langgade med slut ved Landbrugsmuseet Melstedgård, hvior det er muligt at se på grise, køer, heste og høns - og hvor det nye Madens Hus skal opføres. Tiltrængt mulighed for at smage på gamle bornholmske specialiteter. Foto©JørgenKoefoed.

Vel oppe af Telefonbakken ligger Gudhjems bastante garanit-kirke – og vejen går lige ud et par 100 meter indtil Melsted med sine ligeledes stejle bakker kommer i kikkerten. Stien løber ad Melsted Langgade med slut ved Landbrugsmuseet Melstedgård, hvor det er muligt at se på grise, køer, heste og høns – og hvor det nye Madens Hus skal opføres. Tiltrængt mulighed for at smage på gamle bornholmske specialiteter må forventes. Foto©JørgenKoefoed.

EGO: Så er der blot den sidste hage ved projektet. Hvordan får alle de nye cykel-turister deres cykler med til Bornholm? Vælger man Køge-færgen, skal man sent om aftenen cykle til Køge – måske ikke supersmart for børnefamilierne. Vælger man Sverigesruten kan der stadigvæk ikke cykles over Øresundsbroen. Så cykler skal enten med cykelexpress.dk, som kan transporterer 30 cykler om dagen fra DGI-byen ved Hovedbanegården til havnen i Rønne, eller med IC4-toget, der kan rumme 12 cykler/barnevogne pr. afgang, dvs måske også omkring 30 pr. dag – men måske udgår togforbindelsen helt lige om lidt. Og Bornholmerbussen medtager 0 cykler pr. afgang. Hurtigfærgerne medtager kun et ukendt, men begrænset antal to-hjulere. Selvfølgelig kan der lejes cykler på Bornholm, men udover at det er dyrt, foretrækker cykelturister som regel deres egne cykler. Så bliver det ikke svært at gøre Bornholm til cykel-ø?

ROBERT KURE: Jo, det er da et problem. Men i øjeblikket samarbejder vi med Sydskåne om problematikken. Så vi håber, det kan blive løst.

EGO: Det lyder som om, at hele projektet har lange udsigter?

ROBERT KURE: Slet ikke! Vi går i gang lige efter sommeren. De midler vi har fået via LAG skal bruges inden for en bestemt periode, så oplevelsesstien skal ligge klar senest 1. juni 2015.

Godt med nye projekter, som blot har et meget stort problem: Hvis der ikke er penge til vedligehold skal man nok sige pænt nej tak. Her fx broen over en af de mange å-løb på redningsstien mellem Helligdommen og Gudhjem. En oplagt brækket-ben-fælde for dumdristige turister. Mon den bliver ordnet inden sommeren? Foto©JørgenKoefoed.

Godt med nye projekter, som blot har ét meget stort problem: Hvis der ikke er penge til vedligehold, skal man nok sige pænt nej tak. Her fx broen over en af de mange å-løb på redningsstien mellem Helligdommen og Gudhjem. En oplagt brækket-ben-fælde for dumdristige turister. Mon kommunen får råd til at erstatte den med en ny inden sommeren melder sin ankomst? Foto©JørgenKoefoed.

Lad os håbe, at cykelturusterne har et godt kort eller en PS med på turen - især hvis de kommer fra Kjeldsebyvej og gerne vil vide om de skal køre til højre eller venstre for at komme til Gudhjem. Mon kommunen kan nå at få købt nye bogstaver til disse fire skilte uíknden sommerens cykelturister bliver sluppet løs på den bornholmske landeveje. Foto©JørgenKoefoed.

Lad os håbe, at cykelturisterne har et godt kort eller en GPS med på turen – især hvis de kommer fra Kjeldsebyvej og ved Melstedvej gerne vil vide, om de skal køre til højre eller venstre for at komme til Gudhjem. Mon kommunen har råd til nye bogstaver til disse fire skilte índen sommerens cykelturister bliver sluppet løs på den bornholmske landeveje? Foto©JørgenKoefoed.

Den milde vinter har været god for vejbelægnikngen. Der er ikke mangler huller i cykelstierne mellem Gudhjem og Svaneke - men nogle stykker er der da. Mon kommunen har råd dem - inden cykelhorderne kommer væltende? Foto©JørgenKoefoed.

Den milde vinter har været god for vejbelægningen. Der er fx ikke mangler huller i cykelstierne mellem Gudhjem og Svaneke – men nogle stykker er der da. Mon kommunen har råd til at fylde hullerne ud – inden cykelhorderne kommer væltende? Foto©JørgenKoefoed.