NY UDSTILLING PÅ GUDHJEM MUSEUM: HOLKAHESTEN VRINSKER FOR 19. GANG

Lyskunstneren Hans E. Madsen har lavet illustrationen til årets udstillingsplakat.

KUNSTNERSAMMENSLUTNINGEN HOLKAHESTEN – der åbner sin udstilling søndag 2. august – har i år eksisteret i 20 år og har udstillet hvert år – næsten. Et år blev sprunget over. Derfor fejrer man først det runde udstillingsjubilæum til næste år.

16 af sammenslutningens 19 nuværende medlemmer udstiller. Til minde om keramikeren Karin Høj Christensen, som døde 31. marts i år, udstilles nogle af hendes værker. Der er ingen gæsteudstillere i år.

Sammenslutningens navn refererer til klippeblokken HOLKAHESTEN, der ligger i Holkarenden ved Holkadalen i den nordlige ende af Gudhjem.

ÅRETS UDSTILLERE:
Charlotte Thorup, keramiker.
Klaus Thommesen, billedkunstner.
Julie Høm, keramiker.
Anne Sofie Meldgaard, billedkunstner.
Hans E. Madsen, lyskunst og foto.
Hans Munck Andersen, keramiker.
Gerd Hiort Petersen, keramiker.
Martin Berge, billedkunstner.
Per Suntum, guldsmed.
Kaori Juzu, guldsmed.
Margit Rosenmeier, billedkunstner.
Inge Lise Westman, billedkunstner.
Kirsten Ortwed, skulptør.
Silas Inoue, billedkunstner.
Hanne Mailand, billedkunstner.
Vibeke Glarbo, skulptør.
Karin Høj Christensen, keramiker.

OM HOLKAHESTEN

Den første udstilling i HOLKAHESTEN fandt sted på Gudhjem Museum i 2001 med museet som initiativtager og arrangør for at afhjælpe et udtalt savn hos publikum efter et udstillingssted, hvor øens mest fremtrædende billedkunstnere kunne vise nye værker på hjem-øen i højsæsonen.

Siden har HOLKAHESTEN, der har taget navn efter et af Gudhjems gamle fabeldyr, udviklet sig til en selvstyrende og selvsupplerende sammenslutning med 19 medlemmer, der ikke nødvendigvis alle udstiller hvert år. Flere af medlemmerne modtager Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.

Gennem årene har der været en vis udskiftning, idet man på grund af dødsfald siden starten har måttet sige farvel til adskillige fremtrædende navne på den danske kunstscene som Hugo Arne Buch, Anne-Birte Hove, Jan Leth og Jun-Ichi Inoue, Paul Stoltze og Emil Westman Hertz.

Holkahestens medlemmer er billedkunstnere og kunsthåndværkere, der er uddannet på Designskolen (Kunsthåndværkerskolen) eller Kunstakademiet, eller har udstillet på de fem statsanerkendte, censurerede udstillinger eller er medlem af BKF (Billedkunstnernes Forbund), eller Kunstnersamfundet under Akademirådet. Ved optagelsestidspunktet skal medlemmerne have bomæssig tilknytning til Bornholm.

DE STATSANERKENDTE, CENSUREREDE UDSTILLINGER I DANMARK:
FORÅRSUDSTILLINGEN CHARLOTTENBORG FONDEN
Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K

KUNSTNERNES PÅSKEUDSTILLING (KP)
Kunsthal Aarhus, J.M. Mørksgade 13, 8000 Aarhus C

KUNSTNERNES SOMMERUDSTILLING (KS)
Janus Bygningen, Lærkevej 21,6862 Tistrup

KUNSTNERNES EFTERÅRSUDSTILLING (KE)
Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Plads 1, 2100 København Ø

NORDKRAFTUDSTILLINGEN
Postboks 647, 9100 Aalborg

NYE MEDLEMMER
Nye medlemmer optages ved almindeligt flertal blandt alle faste medlemmer ved skriftlig afstemning. Eventuelt pr. brev, fuldmagt eller mail. Gæster inviteres efter almindeligt flertal blandt de fremmødte. For at blive medlem skal man altid have været gæst først.

UDSTILLINGS-FAKTA
HOLKAHESTEN 2020
Gudhjem Museum, Stationsvej 1, 3760 Gudhjem
2. august til 6. september 2020

Åben torsdage, fredage, lørdage og søndage 13:00 – 17:00

Entré: 50 kroner. Medlemmer af Gudhjem By- og Museumsforening og mennesker under 18 har GRATIS adgang. Man kan melde sig ind ved ankomsten. Det koster 125 kroner pr. person

DE PERMANENTE UDSTILLINGER

Der er opstået en lille SKULPTURPARK foran museet. Få materiale hos billettøren inden du går ud i mellem granitterne.

OLUF HØS SKITSESAMLING befinder sig på førstesalen. Her kan du også nyde kunstnerens meget store maleri-skitse af Gudhjem set en vintedag fra Bokul.

HANDEL OG HÅNDVÆRK i Gudhjems lange, stejle Brøddegade gennem 100 år. Du finder udstillingen i Stationsbygningens ankomsthal.

GUDHJEM-BANEN eksisterede fra 1916 til 1952. Se udstillingen i Stationsbygningens Bagagerum. I Venteværelset, som står fra den gang toget kørte, vises en dronefilm, der følger togets vej fra Aakirkeby til Gudhjem.

GUDHJEM I GAMLE DAGE. En lokalhistorisk udstilling med rariteter fra det gamle Gudhjem, da det var fiskeriet, der gav arbejde til byens borgere. Her vises også en film med klip fra fiskeriet omkring Gudhjem Havn.