NY UDSTILLING PÅ GUDHJEM MUSEUM: KIKKERTEN RETTET MOD CHRISTIANSØ

Oscar Hullgren: Den Italienske Trappe. Det var den, som Frederik Tryde hver morgen gjorde morgengymnastik på, ved at hoppe op ad på ét ben. Foto©GudhjemMuseum.

SÅ HAR Gudhjem Museum igen kastet sig ud i et gigantisk projekt, der indbefatter både en kunst- og en kultur-historisk udstilling, en bogudgivelse og produktion af en film.

Udstillingens titel ØEN I HORISONTEN – CHRISTIANSØ OG VEJEN DERTIL henviser til, hvordan ses fra Gudhjem.

Kernen i projektet handler om kunstnerlivet og kunsten i den lange periode, hvor Christiansø har tiltrukket kunstnere i stort tal.

Museet har primært lånt værker fra private samlere, og gerne værker, der ikke alene skildrer naturen, men også livet på Christiansø. Flere af malerierne har ikke før været udstillet.

I forbindelse med udstillingen vises filmen SKYGGERNE PÅ SKÆRET, som er produceret af CARLSENFILM. Her fortælles historier og vandrehistorier om nogle af kunstnerne på øen. Den varer 20 minutter.

KUNSTNERNE
Udstillingen rummer malerier af en lang række kunstnere. Én kunstner – Karl Georg Larsen [1897-1977] bliver præsenteret med flest værker. Men ud over ham er der være værker af Ernst Køie [1872-1960], Johan Frederik Tryde [1882-1967], Henning Køie [1913-1997], William Sofus Mandel [1885-????], Dominique Hélène Raymond Magnussen [1925-], Frands Guldmann [1932-????], Oscar Lemvigh [1911-1986], Oscar Hullgren [1869-1948], Axel Emil Krause [1871-1945], Aage Gitz Johansen [1897-1977], Povl Schröder [1894-1957], Carl Budtz Møller [1882-1953], Viggo Thorvald Edward Weie [1879-1943], Henrik Schütze [1951-], Kamma Salto [1890-1979], Helge Jensen [1899-1986] og Mads Østergård [1954-], som den eneste nulevende fastboende på Christiansø.

SEJLTUREN TIL CHRISTIANSØ
I stationsbygningen er der en fotografisk udstilling om Christiansø-sejladsen. Finn Mogensen fra Gudhjem Lokalarkiv, som har produceret udstillingen, fortæller:
”Efter fæstningens grundlæggelse i 1684 skal der gå 160 år før en egentlig besejling af Ertholmene finder sted. Med indsættelsen af de statslige postbåde fra Svaneke etableres den første organiserede personbefordring mellem Bornholm og Christiansø. Udstillingen giver tilskueren en levende beskrivelse af alle de skibe og personer, der har fastholdt forbindelsen til Øen. Navne som Neptun, Chimera, Ellen og Det Østbornholmske Dampskibsselskab vil givetvis vække talrige minder frem hos den ældre tilskuer.”

VÅBENSKJOLDENE PÅ KROEN

Karl Larsens skjold, som tager udgangspunkt i hans meget kendte avantgarde-maleri af manden på den skæve trappe. Foto©CarlsenFilm.

Som en sammensmeltning af kunst- og kulturhistorie bringer museet fortællingen om den frise af våbenskjolde, der den dag i dag kan studeres i krostuen på Christiansø. I 1973 udkom en bog af Hansaage Bøggild med titlen DE SKRØBELIGE SKJOLDE, med sort/hvide fotos af Algot.

Gudhjem Museum har opdateret teksten med tilføjelser om, hvad der videre skete i forhold til kunsten og skjoldene efter 1973. Til den nye bog med titlen KUNSTNERSKJOLDENE PÅ CHRISTIANSØ er der taget farvefotos af Johnny Carlsen. Pernille Bøggild og Susanne Lund har bidraget med tekst og oplysninger om tiden efter 1973. Udgivelsen er støttet med en donation fra Schlechs Fond.

Udsnit fra bogens 59 skjolde indgår sammen med den øvrige udstillling i Kunsthallen. Bogen der er på 80 sider kan købes på Museet.

DYKKET NED I CHRISTIANSØ
Om den samlede udstilling udtaler Ole Stigemo, koordinator for museumsdriften:
”Efterhånden som vi dykkede ned i materialet til udstillingen, kom der hele tiden nye fa-etter frem, og mange ideer til udstillingens indhold blev endevendt. Vi kunne være blevet ved med at bygge nye fortællinger på, men tiden og ressourcerne satte deres natur-lige begrænsning. Vi er taknemmelige for det store engagement, vi har mødt, og som har resulteret i den brede fortælling om kunsten på Christiansø og om Christiansøfartens historie, vi nu kan vise på museet. Koblingen mellem kunst og kulturhistorie med tilknytning til Gudhjem er essensen af det, vi gerne ser som Gudhjem Museums varemærke.”

Fakta
ØEN I HORISONTEN
KUNSTNERSKJOLDENE PÅ CHRISTIANSØ
SKYGGERNE PÅ SKÆRET,
CHRISTIANSØ-SEJLADSEN

DE PERMANENTE UDSTILLINGER

  • Oluf Høst Skitsesamling
  • Handel og Vandel i Brøddegade i Gudhjem gennem 100 år.
  • Gudhjembanen med den fredede station – ude som inde.
  • Skulpturhaven.

GUDHJEM MUSEUM
Stationsvej 1, 3760 Gudhjem
Fra 20. juni til og med 25. juli 2021
torsdage, fredage, lørdage og søndage 13:.00 -17:.00
Entré: 50 kroner.
Gratis for mennesker under 18 år og for medlemmme af Gudhjem By- og Museumsforening. Man kan melde sig ind ved indgangen: 125 kr./pr. år.