NY UDSTILLING PÅ GUDHJEM MUSEUM: HOLKAHESTEN VRINSKER FOR 20. GANG

Kunstneren Inge Lise Westman dominerer med sine store, flotte natur-malerier. Her et kig ind i hendes atelier på Gudhjemvej. Billedet et taget af Claus Sonne, som har illustreret den nye bog om Holkahestens 20 år. Foto©ClausSonne.

Lars Serena. Foto©ClausSonne.

Margit Rosenmeier. Foto©ClausSonne.

Anne Sofie Meldgaard. Foto©ClausSonne.

I DE SIDSTE 20 år – eller rettere 21 år, da man på et tidspunkt måtte springe et år over – har den professionelle bornholmske kunstnersammenslutning HOLKAHESTEN præsenteret deres værker på Gudhjem Museum gennem en månedlang udstilling. I år åbner udstillingen 1. august og varer i alt fem uger.

I anledning af jubilæet har kunstnersammenslutningen og Gudhjem Museum udgivet et jubilæumsskrift på 100 sider. Journalisten og tidligere formand for Museet – Peter Tiemroth – har skrevet teksten. I øvrigt er han gift med keramikeren Julie Høm, som har været Holkahest gennem alle årene.

Reklamefotografen Claus Sonne har ikke alene forsynet hæftet med en række fotos, men har også stået for det grafiske. Jubilæumsskriftet, der er udgivet med støtte fra Bornholms Regionskommunes Kunst og Kulturråd, kan købes på museet for 100 kroner.

OM HOLKAHESTEN

HOLKAHESTENs første udstilling fandt sted på Gudhjem Museum i 2001 med museet som initiativtager og arrangør for at afhjælpe et udtalt savn hos publikum efter et udstillingssted, hvor øens mest fremtrædende billedkunstnere kunne vise nye værker på hjemøen i højsæsonen.

Siden har HOLKAHESTEN udviklet sig til en selvstyrende og selvsupplerende sammenslutning med 19 medlemmer, der ikke nødvendigvis alle udstiller hvert år. Flere af medlemmerne modtager Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.

Gennem årene har der været en vis udskiftning, idet man på grund af dødsfald siden starten har måttet sige farvel til adskillige fremtrædende navne på den danske kunstscene som Hugo Arne Buch, Anne-Birte Hove, Jan Leth og Jun-Ichi Inoue, Paul Stoltze og Emil Westman Hertz.

HVEM ER DE DER HOLKEHESTE?

HOLKAHESTENs medlemmer er billedkunstnere og kunsthåndværkere, der er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i dag Danmatks Designskole eller på Det Kongelige Danske Kunstakademi eller er medlemmer af BKF – Billedkunstnernes Forbund ­– som blandt andet kræver, at man har fået værker udstillet på de fire statsanerkendte, censurerede udstillinger, eller er medlem af eller Kunstnersamfundet under Akademirådet. Ved optagelsestidspunktet skal medlemmerne have bo-mæssig tilknytning til Bornholm.

Nye medlemmer optages ved almindeligt flertal blandt alle faste medlemmer ved skriftlig afstemning. Gæster inviteres efter almindeligt flertal blandt de fremmødte. For at blive medlem skal man altid have været gæst først.

HVAD ER HOLKAHESTEN

Holkahesten ser stendød ud, men pas på … den sparker bagud hvis du piller ved den. Foto©HanneStrøby.

Sammenslutningens navn refererer til en klippeblok HOLKEHESTEN, der ligger i Holkarenden, og er navnet på et gammelt fabeldyr, som huserede i Gudhjem i ældre tider. Den har sin plads på klippevæggen i den ene side den af den snævre hulvej Holkarenden, der fører fra Holkadalen til Malkestien. Hesten hviler sig om dagen. Men om aftenen rejser den sig og jager børnene hjem – ’grå som toggan, fæl, me longa ørn-. I gammel tid var det derfor ikke tilrådeligt at gå i dalen efter solnedgang.

For en del år siden forsøgte turistfolk at rejse den, skønt det ikke skortede på advarsler fra kloge folk. Fabeldyret sparkede så voldsomt ud med bagbenet, at det næsten gik af, løftegrej fløj rundt i luften hulter til bulter – og fabeldyret lagde sig tilbage i sin vante stilling. Året efter døde hovedmanden i attentatet.

I kunstlivet gjorde HOLKAHESTEN sin entré, da maleren Rich. Mortensen boede i Gudhjem i 1935 og siden fortalte: ”Mit værksted var et loftsværelse i huset ved indgangen til Holkadalen, der var en dunkel slugt, i hvis bund man sagde, at ’e Holkehertier’ huserede. Og det skal nok have sin rigtighed.

Sidenhen er HOLKAHESTEN blevet gengivet i enkelte af keramikeren Lisbeth Munch-Petersens værker.

   ÅRETS UDSTILLERE:

    Holkahesten 2021’s plakat med skulptur af guldsmeden Kaori Juzu.

Hans Munck Andersen, keramiker.
Martin Berge, billedkunstner.
Vibeke Glarbo, skulptør.
Julie Høm, keramiker.
Silas Inoue, billedkunstner.
Kaori Juzu, guldsmed.
Hans E. Madsen, lyskunst og foto.
Hanne Mailand, billedkunstner.
Anne Sofie Meldgaard, billedkunstner.
Kirsten Ortwed, skulptør.
Gerd Hiort Petersen, keramiker.
Tonning Rasmussen, billedkunstner
Margit Rosenmeier, billedkunstner.
Lars Serena, billedkunstner.
Per Suntum, guldsmed.
Klaus Thommesen, billedkunstner.
Maria Thorsen, billedkunstner.
Charlotte Thorup, keramiker.
Inge Lise Westman, billedkunstner.

FAKTA
HOLKAHESTENS JUBILÆUMSUDSTILLING

1. august – 5. september 2021
Torsdage, fredage, lørdage og søndage 13:00 til 17:00.
Entré: 50 kroner.
Gratis for mennesker under 18 år og for medlemmme af Gudhjem By- og Museumsforening. Man kan melde sig ind ved indgangen: 125 kr./pr. år.
Gudhjem By- og Museumsforening
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
www.gudhjemmuseum.dk

DE PERMANENTE UDSTILLINGER

  1. Oluf Høst Skitsesamling
  2. Handel og Vandel i Brøddegade i Gudhjem gennem 100 år.
  3. Gudhjembanen med den fredede station – ude som inde.
  4. Historien om Christiansøfarten.
  5. Skulpturhaven.
  6. Sommerfugleparken.

DE STATSANERKENDTE CENSUREREDE UDSTILLINGER:

FORÅRSUDSTILLINGEN CHARLOTTENBORG FONDEN
Kunsthal Charlottenborg
Nyhavn 2
1051 København K
Tlf. 33 11 11 91
www.foraarsudstillingen.dk

KUNSTNERNES PÅSKEUDSTILLING [KP]
KUNSTHAL AARHUS
J.M. Mørksgade 13
8000 Aarhus C
Tlf. 22 51 22 43
www.kp-spring.dk

KUNSTNERNES SOMMERUDSTILLING [KS]
JANUS BYGNINGEN
Lærkevej 21
6862 Tistrup
Tlf. 75 29 98 25
www.janusbygningen.dk

KUNSTNERNES EFTERÅRSUDSTILLING [KE]
Den Frie
Oslo Plads 1
2100 København Ø
www.ke-udstilling.dk