NYE TILTAG I GUDHJEM KIRKE – BLANDT ANDET ET NYT BØRNEKOR

Gudhjem Kirke set fra Helligdomsvej. Foto©JørgenKoefoed.

MØDE NUMMER 18 i menighedsrådet i Gudhjem Kirke blev afviklet 20. august. Der var som sædvanlig mange punkter på programmet. Bloggem har pille nogle stykker ud:

Allehelgengudstjenesten afholdes søndag 7. november og i år om aften. Kl.19:00 i Gudhjem [i Østerlars kl. 17:00]. Dem der er blevet bisat eller begravet i Gudhjem nævnes. De aktuelle familier underrettes pr. brev om denne særlige gudstjeneste.

Rebecca Forsberg Svendsen, der er for nylig er ansat som ny organist, starter et nyt børnekor. Der øves hver torsdag i Østermarie Sognegård kl. 16:00-17:30. Koret er for børn i 3.-6. klasse og er et samarbejde mellem kirkerne i Østerlars, Gudhjem og Østermarie. Første gang torsdag d. 19. august. Spørgsmål og tilmelding hos organisten på rebecca.forsberg.svendsen@gmail.com. Der satses på, at koret kan komme med til større arrangementer rundt på øen. Østerlars-Gudhjems kirkekor er for voksne. Det starter 1. september i Gudhjem Kirke kl. 19:00. Der øves onsdage kl. 19:00-21:00 og der begyndes igen 1. september. Her skal spørgsmål og rettes til organisten.

I forbindelse med Kulturugen er der koncert i Gudhjem Kirke 22. september med den bornholmsk duo LYRA. Se programmet på www.kulturugen.dk

Regnskab blev godkendt for første og anden kvartal.

HANDEL OG VANDEL
Der er afsat ca. 25.000 kr. til maling af kapel og reparation af port ved graverbygning. Ældre større maskiner er solgt og en ny er indkøbt – overskud 30.000 kr. Eventuelt køb af en All-Terrain Vehicle med hejseværk [en slags traktor-mortorcykel] –­ OK for 11.000 kr. Gravstedspladser der ikke benyttes, kan evtuelt udlægges til grønne områder. Nogle P-pladser ved den gamle kirkegård kan evt. sælges. Gudhjem Brugs ønsker mere plads til parkering.

BUDGET
Driftsmidlerne for 2022 er i første omgang udsendt af Københavns Stift. Her skal menighedsrådet komme med ønsker til anlægsbudgettet.
Kirkegårdsmuren mod syd er faldet sammen 150.000 kr. Arkitekt til udførsel af projektforslag til flytning af prædikestol mv. 50.000 kr. Afslag for 2022 bør omprioriteres til 2023.

Budgetønsker til anlæg frem til 2026:
El-tavler og modernisering af disse, styring af lys mv. 75.000 kr. i 2023.
Maling af kirken indvendigt mere end 100.000 kr. i 2023.
Renovering af kirkegulvet 50.000 kr. i 2024.
Flytning af prædikestol og opsætning af den gamle himmel. Støtte fra fonde ca. 50%. Egen andel 75.000 kr. i 2024.
Renovering af kirkegårdsmur nye/gamle kirkegård 75.000 kr. i 2025.
Renovering af kirkegårdskontor og servicebygninger 85.000 kr. i 2026.