NYE UDSTILLINGER PÅ GUDHJEM MUSEUM: OP OG NED AD BRØDDEGADE + 50 ÅR MED KUNST + PARK AF GRANIT + DET LØSE

Granitstenen stammer fra Jun-Ichi Inous værksted. Nu hævet op på et par stykker gammel jernbaneskinner, der gør at bilister, cykelister og gående fra syd får øje på det prægtige museum. FotoJørgenKoefoed.

Så starter sæsonen for alvor på Gudhjem Museum. Foto©JørgenKoefoed.

GUDHJEM MUSEUM ÅBNER i eftermiddag med et brag. Ikke fordi der vil blive affyret kanonslag, men fordi man lægger ud med ikke mindre end tre nye udstillinger. Lidt af en præstation af det tre mand lille udstillingsudvalg: Claus Sonne, Ole Stigemo og Finn Mogensen.

Hele den lange vestibule i Stationsbygninen er omdannet til en slags Brøddegade. Foto©JørgenKoefoed.

Op og ned ad Brøddegade. Her er læse- og se-stof til en time eller to. Foto©JørgenKoefoed.

Mange vil sikkert kunne genkende husene i Brøddegade. Her er hotellet i nr. 33. Foto©JørgenKoefoed.

HANDEL OG HÅNDVÆRK i BRØDDEGADE 1890-1990: Vestibulen i den gamle Stationsbygning er forvandlet til den fortidige Brøddegade. Ved hjælp af 20 plancher kan du foretage en tur op og ned af den stejle Brøddegade gennem de sidste 100 år. OK, det stejle må du tænke dig til. Men her kan du følge gaden nummer for nummer og se og læse, hvem der har boet og hvilke forretninger, der har har eksisteret. Lokalhistorisk lidt af en præstation som hel sikkert vil være en lækkebrisken for de gamle lokalpatrioter og for folk med hang til det lokalhistoriske.

Det er udstillingsleder Claus Sonne, der står bag plakaten til 50 års udstillingen.

50 ÅR MED KUNST & KULTUR: Magasinet hos det 50-årige Gudhjem Museum bugner faktisk af især malerier af de gamle bornholmske mestre, men også af en del keramik. Det har Sonne & Stigemo haft fingrene lagt nede i, støvet af, og præsenterer lidt over 50 værker, som ikke alle har set meget til dagens lys de sidste mange årtier. Især to personer har doneret mange værker til museet, og udstillingen retter et særligt fokus på netop dem. Gaverne fra Sofus Pihl indeholder bl.a. værker af Niels Lergaard og Harald Leth, og donationerne fra Ulla Lund Christensen rummer billeder af Dominique og Mogens Magnussen, Aage Rudolp Hans Gitz-Johansen og Carl Oscar Lemvigh.

Maleren Sámal Joensen-Mikines [1906-1979]. Blev født på Færøernes vestligste ø Mikines, hvis navn han tilføjede til sit eget. Han fik 1928-32 en kunstnerisk uddannelse på Kunstakademiets Malerskole i København. Han er Færøernes første professionelle kunstner og kaldes med rette ‘den færøske malerkunsts fader’. Efter endt uddannelse vendte Mikines tilbage til Færøerne. Siden boede han skiftevis i Tórshavn, Mykines og København. Sin hjemø besøgte han gerne hver sommer og hentede alle sine motiver dér samt overalt på Færøerne. Undtagelser fra denne regel er en række skildringer af danske landskaber – fra Bornholm og Bovbjerg – malet en overgang i 1960’erne. . Foto©JørgenKoefoed.

Maleren Erik William Johnsen født i Hillerød 1886. Uddannet på Kunstakademiet. Kom i gennem flere til Bornholm om sommeren. Døde i 1948. Foto©JørgenKoefoed.

Maleren Poul Preben Vilhelm Hauch-Fausbøll født i Frederikshavn 1915. Elev af professor Rostrup Bøysen, Kunstakademiet. Døde 1990 i Rønne. Foto©JørgenKoefoed.

Maleren Sven Havsteen-Mikkelsen født 1912 i Argentina. Forældrene blev skilt, hvorefter hans mor giftede sig med polarforskeren Ejnar Mikkelsen, som adopterede Sven i 1919. Han boede hos ham i Gudhjem i trediverne og fra 1972 til sin død på Ærø. Han var aktiv i modstandsbevægelsen under Danmarks besættelse. Som ung foretog han sammen med adoptivfaderen Ejnar Mikkelsen flere sørejser til Grønland, Island og Færøerne, hvor han blev fortrolig med de nordiske motivkredse. Havsteens kunstneriske uddannelse var ved kunstnere som Fritz Syberg, Johannes Larsen, Oluf Høst og Elof Riseby på Kunstakademiet i Oslo. Værket til højre er udført af papirklipperen Jens Jacob ‘Sabber’ Jensen. Han kom til Bornholm i starten af 1970’erne, hvor han boede indtil sin død i 2005 67 år gammel. Foto©JørgenKoefoed.

SKULPTUR-PARK: Foran Museet har der i flere år været opstillet otte større granit-værker – dog 1 styk i jern. Men nu er de syv skulpturer, som forrige år blev udlånt med forkøbsret af billedhugger Jun-Ichi Inoue’s enke blevet placeret ude i landskabet, og mon ikke man med lidt god vilje nu kan kalde de 15 værker for en skulpturpark?!

15 skulpturer indeholder den nye skulptur-park. Det er Julie Høms ÅBO, man ser gennem Ole Christensen skulptur MØDE. Foto©JørgenKoefoed.

LOKOMOTIV NR. 21 ankommer til den gamle stadion til fernisagen, samt en indvielse af drejeskiven, hvor lokomotivet i sin tid blev vendt til returrejsen med en re-etablering af en meget lille del af skinnelegemet på Gudhjem Station. I den forbindelse afsluttes med foredraget DA JENBANEN KOM TIL GUDHJEM af tog-experten Bent Boesen. Det sker 16:00-17:00.

DE PERMANENTE UDSTILLINGER: I pakkerummet fortsætter den lille udstilling om GUDHJEM STATION med Lokomotiv nr. 21 i nøjagtig gengivelse i mini-format. I venteværelset, der står som det blev møbleret i 1916, kan man stadig opleve togturen fra Østerlars til Gudhjem ved hjælp af en drone-optagelse. OLUF HØST SKITSESAMLING er flyttet op på 1. salen, hvor oså GUDHJEM I GAMLE DAGE befinder sig.

Ja, der er rigeligt at kigge på – nok til en hel dag.

FAKTA
50 ÅR MED KUNST OG KULTUR og
HANDEL OG HÅNDVÆRK i BRØDDEGADE 1890-1990
Fernisage lørdag 13. april 14:00-17:00 og i forbindelse hermed:
16:00-17:00 foredraget DA JERNBANEN KOM TIL GUDHJEM af tog-experten Bent Boesen.

Åben hver dag i påskeugen 14. april – 22. april 13:00-17:00
herefter åben fredag-lørdag-søndag 13:00-17:00 til og med søndag 12. maj.

Brøddegade-udstillingen vil blive hængende i hvert fald til og med 2022.

Der er gratis adgang til fernisagen, herefter 50 kr. med mindre du er medlem af Gudhjem By- og Museumsforening, så er der gratis adgang til alle Museets arrangementer. Det er muligt at melde sig ind ved indgangen. Det koster 125 kr./næse/år eller 25o kr. for en familie med samme adresse.

HUSK kontanter eller Mobile Pay. Hævekort kan benyttes ved den nye hæveautomat foran Dagli’Brugsen.