ØJE-BÆEN PÅ GUDHJEM HAVN FORSVINDER MÅSKE ALLIGEVEL IKKE FRA GUDHJEM

Vores flotte flag er ikke tjent med at flage for Gudhjem Havns nye øje-bæ. Derfor vil der først søndagsflages, når den er væk fra Gudhjem. Foto©JørgenKoefoed.

ØVERSTE CHEF FOR HAVNENE på Bornholm, Palle Kreutzberg Tourell, udtalte 20. juli til TV2/Bornholm, at det ulovligt opførte skur på havnen i Gudhjem foran den såkaldte ’Sorte Café’ skulle være fjernet senest 6. august af Bjarne Clausen – også kendt under navnet Bjarke Schnettler. Og hvis det ikke skete, ville kommunen sørge for borttransport på bygherres regning. Basta! Der var ingen bæven i hr. Tourells stemmeføring.

De Gudhjem-boere som Bloggen har talt med for nylig tvivler dog stærkt på kommunens udmelding. De oplever ofte kommunens embedsmænd som svage, der let ændre mening under pres fra advokater eller prominente borgere – med mindre det drejer sig om mindrebemidlede, der har kommet en forkert haspe på deres nye vindue.

Noget kunne tyde på, at disse borgere har ret. Palle Kreutzberg Tourell holdt i sidste uge møde med Bjarke Clausen med mellemnavnet Schnedler og hans advokat. Hvad de blev enige om vides ikke, men i følge Bloggens kilde, som talte med Bjarke Clausen efterfølgende, har kommunen fået kolde fødder. Det skulle tilsyneladende nu være aftalt, at kommunen flytter ’Pølseboden’ for borgernes regning til et andet sted i Gudhjem. Glaciet? Nørresand? Svært at stille den et sted, hvor den tilfører byen skønhed. Når skuret er fjernet, får bygherren lov til at trække sit ’udekøkken’ ud til vejen, hvor skuret står nu. Herefter vil en rundstok i hvert hjørne oppebære et ’tag’ af sejldug. Vupti! Pølseboden i barberet udgave er tilbage på plads.

HVILKE AFTALER HAR KOMMUNEN INDGÅET MED BJARKE CLAUSEN?

Det er svært at finde ud af, hvad der er sket mellem kommunen og Bjarke Clausen. Derfor har Bloggen kontaktet først den øverste havneansvarlig Palle Kreutzberg Tourell. Han er rejst bort på ferie de næste to uger. Hans over-underchef havnekoordinator Jakob Jensen, svarer ikke på mobilen og hans telefon på kontoret fortæller, at telefonsvareren er fyldt op med beskeder, så der kan ikke indtales flere. Det skyldes måske, at Jakob Jensen, som er Bjarkes gode ven, formentlig er ham, der har givet mundtlige tilladelser til opførelse af den famøse øje-bæ ikke pt er på arbejde(?) Svaret blæser i vinden. Ferie har han i hvert fald ikke.

Dernæst kontaktede Bloggen Ea Krogstrup, som er administrerende chef fra havnene og således er den, der udfærdiger lejekontrakter med mere.

Ea Krogstrup vil ikke fortælle, om hun har udarbejdet en lejekontrakt for Den Sorte Café.

EA KROGSTRUP: Det er en kompliceret sag. Jeg må henvise til koncerndirektør Claus Stensgaard Jensen. Det er ham, der udtaler sig i denne sag.

BLOGGEN: Det er vel ikke så kompliceret. Hvis Bjarke Clausen har opført skuret uden tilladelse er det jo ulovligt og skal fjernes. Er det kompliceret?

EA KROGSTRUP: Tal med Claus Steensgaard om det.

KONCERNDIREKTØREN FORTÆLLER

Claus Stensgaard Jensen ringer tilbage til Bloggen, da han sad i møde ved Bloggens første henvendelse.

BLOGGEN: Fra pålidelig kilde, som har kontakt til Bjarke Clausen, har Bloggen fået at vide, at kommunen vil fjerne skuret for borgernes regning og placere det et andet sted i Gudhjem plus at de nysopbyggede bardiske kan bevares og trækkes helt ud til vejen. Er det rigtigt?

CLAUS STENSGAARD JENSEN [efter en kort latter]: Nej! Skuret vil blive fjernet. Om det vil blive placeret et andet sted i Gudhjem eller om bardiskene må blive, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Jeg skal have møde med kommunens jurister senere i dag [30/7]. Her finder vi ud af, hvad Bjarke må og ikke må gøre med Den Sorte Café og området omkring.

BLOGGEN: Har Bjarke Clausen en lejekontrakt?

CLAUS STENSGAARD JENSEN: Nej! Han har blot fået at vide, at det var ham, der vandt det udbud, som kommunen udsendte omkring Café-lejemålet.

BLOGGEN: Det siges, at han vandt, fordi han ville lave noget havne- og hav-relateret. Fx surf.

CLAUS STENSGAARD JENSEN: Nej! I udbudsmaterialet bad vi ansøgerne om at komme med deres vision om stedet, og her indgik også udeservering som en mulighed. Bjarke Clausen var den, der havde de fleste visioner, derfor fik han at vide, at han kunne regne med at få lejemålet. Men som sagt er der endnu ikke udfærdiget en lejekontrakt.

BLOGGEN: Godt! Men skuret kommer væk, men ikke nødvendigvis fra Gudhjem og Bjarke må godt lade sine bardiske blive stående?

CLAUS STENSGAARD JENSEN: Det kan jeg både svare ja og nej til. Først efter mødet med juristerne vil Bjarke få at vide, hvad han må og ikke må.

BLOGGEN: En sidste ting. Det har ikke været muligt, at komme i kontakt med Jakob Jensen. Pålidelige kilder fortæller Bloggen, at han er blevet suspenderet i forbindelse med denne sag. Er det korrekt?

CLAUS STENSGAARD JENSEN: Nej! Han er sygemeldt!

BLOGGEN: Er det ikke det samme?

CLAUS STENSGAARD JENSEN: Nej, han er sygemeldt.

Man fornemmer, at kommunen har noget i klemme. Sagen er ulden. Man forsøger at finde en grimasse, der kan passe. Hvis Bjarke Clausen endnu ikke har fået en lejekontrakt, hvor der står, hvad han må og ikke må bruge stedet til, kan han vel ikke bare begynde at realisere sine visioner – med mindre der er giver mundtlige underhåndsaftaler.

Under alle omstændigheder er flere rasende over, hvad Bjarke indtil nu har gjort ved deres by og som kommunen har lukket øjnene for. Samtidig er man uforstående over for, at Claus Sonne, der er medlem af bestyrelsen for Byforeningen samtidig er ham, der har bygget øje-bæen ren fysisk.

Formanden for Gudhjem By- og Mindeforning – Jørgen Jespersen –  har sendt en skarp fordømmelse af sagen til hr. Tourell (som kan læses i et af de blog-indlæg, der henvises til i slutningen af denne blog). Han udtalte til TV2/Bornholm 20 juli: ”Hvis skuret er opført uden tilladelse, hvorfor fjerner kommunen det så ikke bare med det samme?”

Bloggen kan kun være enig. Sagen har efterhånden samme lugt, som en fisk der er gået på land for at sole sig i et par uger.

Fortsat god sommer!

LÆS DE FORRIGE BLOGGE OM SAGEN:

HYGGELIGE GUDHJEM UNDER AFVIKLING ­– 11. juli 2018

MÅ ALLE OG ENHVER BARE BYGGE ET HUS PÅ GUDHJEM HAVN? ­14. juli 2018

SOMMERENS BEDSTE NYHED – 20. juli 2018