TRYK PÅ HÅNDHÆVELSEN AF BOPÆLSPLIGTEN

Sådan ser den første folder ud. Den blev i første omgang ikke husstandsomdelt i Gudhjem-Melsted, men lå blot fremme i fx Scala Gudhjem og på biblioteket. Foto©JørgenKoefoed.

SIDSTE ÅR nedkom Gudhjem By- og Museumsforening med en velkomstpjece til nye borgere i Gudhjem-Melsted. Den fortalte om alt det, der foregik i Gudhjem året rundt.

Nu har Byforeningen produceret endnu en folder, som fortæller dels om Byforeningen og deres museum – men i særdeleshed om ’Håndhævelsen af bopælspligten i Gudhjem og Melsted’. Det er specifikt rettet mod nye huskøbere i området.

Som Byforeningen bla skriver: ”Derfor holder vi som forening øje med, hvordan hussalget går, om det er fastboende, der erhvever helårshusene. Vi håber, at du som ny beboer har forståelse for det”.

Nu er begge foldere blev uddelt til alle husstande i området. Det er sket med håndkraft af medlemmer af Byforeningens bestyrelse.

Nedenfor er den seks-sidet folder gengivet: