NU SKAL DET OVERFLØDIGE GUDHJEM-FEDT SKÆRES VÆK

KLOGE KVADRATMETER er titlen på den bog, som tidligere Undervisningsminister Christine Antorini og arkitekt Gitte Andersen udkom med i maj i år. Den fokuserer først og fremmest på de offentlige læreanstalter og deres ubrugte kvadratmeter:

‘I dag bruges en skoles lokaler kun 50% af tiden fra kl. 8-14 – herunder de dyre faglokaler, der kun bliver brugt ca. 35% af tiden. I denne sammenhæng må man lokalt lægge nogle handleplaner, der netop har til formål at udnytte skolens ressourcer.’

Altså på forståeligt dansk: Hvis man har tre kommunale ejendomme i en by, kan aktiviteterne i disse ejendomme måske foregå i blot én af bygningerne. Underforstået: Så kan kommunen sælge de to bygninger, der nu er blevet overflødige.

Det lyder da ret fornuftigt – sådan ren umiddelbart.

‘KLOGE KVADRATMETER’ I GUDHJEM

Mon der er uudnyttet plads på Plejecenter Klippebo? Foto©JørgenKoefoed.

Foregår der overhovedet noget på Gudhjem Bibliotek & Universitet? Foto©JørgenKoefoed.

Kan aktiviteterne i Gudhjemhuset ikke bare flyttes til Klippebo? Foto©JørgenKoefoed.

Mon ikke svømmehallen også kan rumme aktiviteterne fra Gudhjemhuset? Foto©JørgenKoefoed.

Biografen står tom 20 timer i døgnet. Kan der ikke også blive plads til lidt stolegymnastik? Foto©JørgenKoefoed.

Bornholms Regionskommune har overtaget kvadratmeter-ideen og turen er nu kommet til Gudhjem. Her nævner kommunen: Plejecenter Klippebo, Gudhjem Bibliotek & Universitet, Gudhjemhuset, Gudhjem Svømmehal og Scala Gudhjem. De to sidstnævnte er dog ikke ejet af kommunen, men er selvejende med kommunal støtte, og således kommet med i kvadratmeter-puljen.

Hvis man nu fx kunne flytte Biblioteket op på Plejehjemmet og samme sted sted give plads til brugerne af Gudhjemhuset, ja, så kunne man afhænde to kommunale bygninger. Penge er sparet.

Spareøvelser er kommunen jo blevet ret gode til. Hvad med i stedet at tjene nogle flere penge til kommunekassen. Kræv beboelse i alle de helårshuse, der ulovligt bruges som ferieboliger. Det ville tilføre et to-cifret millionbeløb i personskatter og bloktilskud fra staten. Bare et forslag!

M2-projektet skal diskuteres på møder, hvor borgerne kan give deres besyv med. Selv om vi godt ved, at hverken embedsmænd eller politikere lytter til borgerne, så kan det måske alligevel være en god idé, at møde frem og være med til at korrigere de mest vilde af de kommunale spareforslag.

ET SKRÆMMENDE EKSEMPEL

Et udmærket fransk eksempel på, at et bibliotek udmærket kan fungere i en nedlagt telefonbox. Så hedder det blot en ‘Bog-Kabine’. Fotos©JørgenKoefoed.

I en af de små landsbyer mellem Dinan og St. Malo i Bretagne i Frankrig stødte Din Blogger i sommers på et bibliotek, som var blevet indrettet i en forhenværende telefonboks. Kommunen har måske også arbejdet med de  ‘Kloge Kvadratmeter’. Man stod med en overflødig telefonboks og et lident besøgt bibliotek. Løsningen lå lige for. Vupti! Litteraturen fik lidt mindre plads [ja, ja, der er jo alligevel ingen, der låner bøger i dag], men biblioteket blev trods alt bevaret – og kommunen kunne til gengæld komme af med en vedligeholdelseskrævende biblioteksbygning i mursten.

GIV DIT BESYV MED

Eksemplet kan være en god grund til at være på dupperne, når Bornholms Regionskommune kalder til borgermøde om ‘De Kloge Kvadratmeter’ i Gudhjem.

Mødet foregår i spisesalen på
Plejecenter Klippebo, Solstien 1, Gudhjem.
Torsdag 18. januar 17:00-18:30.

Kommunen regner faktisk med, at man i løbet af marts 2018 kan træffe beslutning om, hvilke kommunale bygninger, der efterfølgende kan sættes til salg. Det lugter ubehageligt af, at Biblioteket og Gudhjemhuset er kommet på kommunens sorte salgsliste.

Din Blogger stødte på Jon Madsen først på ugen. Han passede biblioteket i Gudhjem i tirsdags og er ellers chef for bibliotekerne på Bornholm.

DIN BLOGGER: Er du ikke bange for, at biblioteket i Gudhjem bliver lukket?

JON MADSEN: Nej, det er jeg ikke … men det behøver jo ikke at ligge, hvor det ligger nu.