PARIS NU [93] – BÆRBAR, HOMO-PORNO OG RULLENDE KUNST

EN BÆRBAR

APOSTLENES HESTE er som bekendt en spøgefuld betegnelse for benene som transportmiddel [apostlene gik til fods]. Selv om de fleste i Paris lader sig transportere med metro, bus, biler, motorcykler eller elektriske  løbehjul er det ikke så sjældent, at man kan observere, at især asiatiske piger lader sig transportere på ryggen af en jævnaldrende kammerat. Foto©JørgenKoefoed.

DET ER DOG DEN STIVESTE

HELT ÆRLIGT! Man slentrer gennem hyggelige 6. arrondissement – lige som Strindberg gjorde blot for over 100 år tidligere. Alt er fred og idyl og intet forstyrrer … lige indtil man drejer ned af Rue Condé og hæver blikket. På husmuren er klæbet en plakat, så højt oppe, at det ikke er muligt at nå den uden en stige. Homo-porno i den mest rendyrkede art. På med læsebrillerne! Ved nærmere eftersyn viser det sig, at det er en forside af det litterære tidsskrift REVUE ADIEU no. 2. Foto©JørgenKoefoed.

RULLENDE KUNST

MAN KAN GODT undre sig over, hvorfor der næsten aldrig er graffiti på byernes værste svinere: Bilerne. Her er undtagelsen, der bekræfter reglen: Et stykke kørende grafitti-kunst parkeret på Avenue de l’Observatoire i 14. arrondissement. Foto©JørgenKoefoed.