REAKTIONER PÅ PIRATHUS-JAGTEN

HVAD ER HUSLEJEN I GUDHJEM?

20. NOVEMBER HAVDE Bloggen blandt andet en samtale med Claus Schjellerup omkring hans i hvert to helårshuse i Gudhjem, som han ferieudlejer hele året gennem bornholmtours. Det var starten på en gennemgang af de 55 helårshuse uden beboere, der ifølge Bornholms Regionskommunen befinder sig i Gudhjem-Melsted.

I løbet af denne samtale, spurgte Bloggen Claus om, hvorfor det skulle koste ca 10.000 kroner + forbrug at leje nogen af hans huse. Det havde det unge par Toke og hans gravide hustru Darta fået en sms om. Bloggen mener ikke, at det er huslejeniveauet hverken for Gudhjem eller Bornholm i et hele taget.

SMS-korrespondance mellem Toke Elkjær og Claus Schjellerup 10. – 12. oktober 2018. Affotograferet fra Tokes mobil. Foto©JørgenKoefoed.

I forbindelse med dette har Bloggen haft en telefonsamtale med en mand, som er Bloggen bekendt. Han ejer et helårshus i Gudhjem, som han lejer ud til en pris af 5.500 kroner + forbrug. Huset ligger attraktivt og er på 160 m2.

Som han siger: ”Jeg kunne godt have taget 500 kroner mere uden, at en eventuel klage til Huslejenævnet, villet have ændret lejen. Men jeg ønsker ikke at være grådig. En leje på 10.000 kroner om måneden er langt over niveauet”.

ERHVEVSFORENINGEN VIL IKKE

20. OKTOBER kom indlægget BO-I-GUDHJEM-LISTEN VOKSER STADIG på Bloggen. Her stod der blandt andet:

”Tilbage står især Gudhjems næststørste forening ‘Gudhjem Erhvervs- og Handelsstandsforening’. Det er her, skibsreder Peter Stange Jensen er formand. Lucas har tilsendt ham som formand flere opfordringer til at offentliggøre bo-i-gudhjem-listen for deres medlemmer eller på anden måde gå aktivt i arbejdet med at få fyldt helårshusene med fx børnefamilier i stedet for feriegæster. Ifølge Lucas har Peter Stange endnu ikke reageret på hans henvendelser. Bloggen vil på et senere tidspunkt prøve at få en forklaring på Erhvervsforeningens tavshed.”

Det er ikke hel rigtigt, hvad der står i dette indlæg. Det fik jeg at vide, da jeg mødte Peter Stange i Åbogade i onsdags. Han var meget pikeret over, at der stod, at han endnu ikke havde svaret på Lucas’ henvendelse. Forståeligt nok, for det havde han allerede gjort 8. oktober:

Den 08-10-2018 kl. 16:20 skrev Peter Jensen – Christiansøfarten: Hej Lucas. Erhvervs- og Handelstandsforeningen byder naturligvis nye familier velkommen til Gudhjem! Men vi synes ikke, at boligformidling ligger inden for vores område. – Det kører jo også ganske fint på Facebook !
Med venlig hilsen / Peter Stange Jensen / Gudhjem Erhvervs- og Handelstandsforening”.

BLOGEN BEKLAGER den unøjagtighed. Bloggen vil gøre sig umage for, at det ikke gentager sig.

Peter Stange har ønsket at præcisere dette: “Lad mig lige slå fast med syvtommer søm, at jeg lige som alle andre i byen, naturligvis ønsker liv i alle byens huse hele året. – Så er det på plads.”

“Men mange af disse ‘Pirat-huse’ er blevet opkøbt i en periode, hvor det var totalt umuligt at sælge husene som helårshuse, og de er derfor blev solgt til personer, som havde forelsket sig i byen og gerne ville komme her så ofte som muligt og som brugte tid og penge på at sætte husene i stand.”

“Det er naturligvis kommunens opgave at sørge for at bopælspligten bliver overholdt og det er de jo også langt om længe gået i gang med. Men når en lille selvbestaltet gruppe begynder at drive hetz mod disse boligejere, så kan der kun komme noget dårligt ud af det.”

OPRÅB FRA MELSTED

For nogle dage siden satte komponisten, musikeren og keramikeren Thor Backhausen nedenstående text om de mange Pirat-huse på Facebook:

”Ca 54 boliger med bopælspligt er i ’kikkerten’ i Gudhjem-Melsted-området. Det er katastrofalt. Der er masser af sommerhuse og helårshuse uden bopælspligt uden for byen til salg! Hvorfor kan folk ikke bare købe dem, når man ikke ligefrem ønske at bosætte sig på Øen, betale sin skat og være med i et fælleskab.

Det drejer sig også om mulighed for kommende tilflyttere at kunne flytte i kystnære boliger, bymæssig beboelse med hvad dertil hører af goder: Tæt på restauranter, købmand, biograf, svømmehal, bibliotek m.m.

Dertil kommer skattekroner, bloktilskud fra staten pr. beboer, der styrker infrastrukturen. Dem må kommunen da i den grad også være interesseret i. Ellers stopper mine evner til forståelse?

Det er ganske enkelt rigtig tarveligt over for os, der gerne vil have liv i vores byer, at man køber sig ind i helårsboliger, der på grund af turistmæssigt god beliggenhed er særlig nemme at leje ud i hele sommerperioden, og derved spekulationsagtigt rager afdragene hjem til banken og evt. betale skat af evt. overskud i vedkommendes hjemkommune.

Dette er IKKE brødnid. Det er gennemtænkt spekulation på andres bekostning. Der er ingen solidarisk omtanke med den lokale befolkning.

Der er masser af helårshuse uden for de byer, der har fået indført den lovmæssige bopælspligt! Så køb dog dem! Hvor svært kan de være?

Nej, man vil gerne kunne tilbyde sine sommergæster alle de ovennævnte goder ved byområdet samt underholdningen, og nyde godt af de ’indfødtes’ frivillige arbejde m.m. Der er lavet en lov. Loven skal overholdes, ellers er der ingen grund til, at den blev iværksat og så til sidst:

Vi må have lighed  for loven, aktindsigt og information fra kommunen. Vi er rigtig mange, der frygter at sneploven en dag ikke mere kommer, fordi der ikke er råd til at servicere de sidste ’indfødtes’ behov for at komme på arbejde og hente mad hos den købmand, der måske også snart lukker?

Uden lys i husene bliver det uhyggeligt. Se hvordan det gik i Skagen.”