SÅ CORONA-ÅBNES DER LIDT MERE FRA I DAG

DER SKER IKKE meget nyt med hensyn til mer-åbning på Bornholm. Men det sker der i det øvrige land, som nu kommer til at ligne Bornhom. På den måde er Bornholm ikke længere en test-ø. Det er ellers gået så godt med lav smitte. Derfor ville det være logisk, hvis regeringen havde taget et skridt mere fx åbning af de bornholmske restauranter. Men lige som i 1945 er Bornholm atter blevet glemt.

Sådan ser planen ud fra i dag:

Aftalepartierne er enige om, at de liberale serviceerhverv mv. kan genåbne pr. 6. april 2021. Fx frisører, massører, tatovører, køreskoler mv. Der vil gælde krav om anvendelse af mundbind eller visir samt retningslinjer for smitteforebyggelse, som aftales nærmere i sektorpartnerskabet. Der vil endvidere være krav om anvendelse af corona-pas.

Aftalepartierne er også enige om, at kommunerne får mulighed for sammen med kulturinstitutionerne at finde kreative løsninger for kulturtilbud til plejehjemsbeboerne, der for manges vedkommende har været isolerede gennem længere tid.

Fokus på børn og unge – genåbning af skoler og uddannelser.

Aftalepartierne er enige om, at børn og unge skal i gang igen i skolen og på deres uddannelser.

Ud over den gældende åbning i grundskolen åbnes for, at 5.- 8. klasse kan vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge).

Ud over den gældende åbning på ungdomsuddannelser og voksen-uddannelser åbnes for, at eleverne kan vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge).

På de videregående uddannelser kan afgangsstuderende på uddannelser med mange praksiselementer vende tilbage med 50 pct. fysisk fremmøde (dvs. hver anden uge). Alle øvrige studerende på de videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 pct. fysisk fremmøde – uddannelsesinstitutionerne forudsættes i den forbindelse særligt at prioritere de studerende på første år.

Aftalepartierne er desuden enige om, at det er væsentligt, at der fortsat er adgang til fysisk fremmøde for forskere og Ph.d.-studerende, der har behov for adgang til f.eks. laboratorier som en del af deres forskning.

Endvidere vil der blive åbnet mulighed for, at studerende – med smittereducerende tiltag – kan møde fysisk i f.eks. studiegrupper, læsegrupper på biblioteker mv. på deres uddannelsesinstitutioner. De nærmere retningslinjer vil blive aftalt i sektorpartnerskabet.

Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv., ligesom der fortsat vil være anbefalinger og krav om test samt brug af mundbind. Retningslinjerne vil blive drøftet i sektorpartnerskaberne på baggrund af oplæg fra sundhedsmyndighederne. Jf. ’Aftale om ekstra genåbningsfase fra mandag d. 22/3’ fra den 18. marts 2021 undtages skoler og uddannelser i kommuner med særlig høj incidens – vurderes af Epidemi-kommissionen.

Den nuværende model for test i uddannelsessystemet fastholdes.

Når vaccinationen af de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er gennemført, er det udgangspunktet, at skoler og uddannelser kan genåbne fuldt ud. Frem til den milepæl vurderer aftalepartierne ved hver faseovergang, om der er grundlag for at få endnu flere børn og unge fysisk tilbage.

Der overvejes i den forbindelse fleksible modeller – f.eks. med fokus på udendørs aktiviteter, forskudt fremmøde, delt fysisk undervisningstid mv. samt regionale og lokale modeller.

Regeringen vil løbende foretage nødvendige tilpasninger i den offentlige sektor f.eks. ift. forsvaret, socialområdet, beskæftigelsesindsatsen, tilsyn og lignende. Desuden vil regeringen løbende tilpasse restriktioner i den kollektive transport sådan, at disse følger den øvrige genåbning.

Så mange mennesker døde 4. april 2021 med Covid-19:

Danmark 1

Norge 0

Sverige 33

Storbritannien 10

Tyskland 50

Frankrig 157

Spanien 0

Italien 326

USA 222

Brasilien 1.240

Rusland 350

Belgien 39

Mexico 136

Indien 275

Polen 204

Ungarn 211

Tjekkiet 78

Rumænien 97

Tyrkiet 185

Bulgarien 82

Grækenland 78

 

Verden i alt 2.845.625