SCALA GUDHJEM BALANCERER PÅ ET KNIVSÆG – OG OM 2-3 ÅR SKAL BIOGRAFEN BRUGE 700.000 KRONER

 Scala Gudhjem ligger øverst oppe ved landevejen. Foto©JørgenKoefoed.

DER VAR GENERALFORSAMLING i byens biograf 9. april, hvor det blev konstateret, at det på en måde går meget godt med Scala Gudhjem, men ikke helt så godt, hvis der fokuseres på detaljerne i regnskabet. Faktisk kan biografen kun holdes kørende, fordi kommunen årligt tildeler et tilskud på lidt over 60.000 kroner og de cirka 40.000 kroner, som de små sponsor-reklamer kaster af sig.

Så det går, hvis ellers tungen holdes lige i munden.

Men læs formand Tonny Nybirks beretning for 2023:
”Så er der igen gået et år i Scala, og det har været et begivenhedsrigt år med masser af gode film og en hel del andre arrangementer i vores skønne biograf.

Regnskabet viser et overskud på omkring 40.000 kr. Det ser jo godt ud, men der gemmer sig nogle små djævle i detaljerne, som jeg lige tager i overskrifter.

Sidste år hensatte vi 100.000 til kroner til ekstraordinære udgifter, og det er de penge, som vi har aktiveret i dette regnskab. Hvis vi ikke havde gjort det, var vi til endt med et underskud på omkring 60.000 kroner – til gengæld skyldes underskuddet, at vi har indkøbt en del lyd- og lys-udstyr, som vi kan bruge dels til egne koncerter, men også til udlejning. Forhåbentlig vil denne investering med tiden vende sig til en indtægt. Det lykkedes dog også at få lokale fonde til at hjælpe lidt med på udgiften – 40.000 kroner kom der ind på den konto.

TAK TIL SPONSORERNE
I regnskabet ses indtægterne fra den ’sponsor-væg’, der køres foran hver forestilling. I øjeblikket vises 10 sponsorers logoer. Det giver et meget tiltrængt tilskud til regnskabet, som vi på ingen måde kan leve uden. I år er ikke mindre en to af vores sponsorer firmaer fra København. Derudover får vi jo heldigvis stadig et tilskud fra BRK på knap 60.000 kr. -– som også er afgørende for den fortsatte drift.

Omkring 15 medlemmer plus det meste af bestyrelsen deltog i Scala Gudhjems generalforsamling. Foto©JørgenKoefoed.

FILM ÅRET RUNDT
Scala har i 2023 vist 57 forskellige film fordelt på 366 forestillinger. Vi har solgt 3.850 billetter, hertil kommer 1.111 biografklub-billetter og 810 fribilletter [som hovedsaglig gives til biografens mange frivillige] – samlet set er det 5.771 billetter. Et resultat som vi er rigtigt glade for. Året før blev det til 5.694 billetter fordelt på 349 forestillinger.

Det giver jo en fremgang i 2023. Lille, ja – men dog en fremgang. Det er ikke alle biografer i Danmark, der kan prale af det.

FORMANDEN TILBAGE
Sidste år ved denne tid, blev jeg valgt ind i bestyrelsen igen efter et enkelt sabbatår. Det var jeg rigtigt glad for … også fordi at den siddende bestyrelse havde fået nogle gode vaner i mit fravær. Det betyder at mange af de opgaver, som jeg selv hang på tidligere, de var nu overtaget af nye, gode kræfter i bestyrelsen. Det har også betydet, at de opgaver stadig i stor stil varetages af de samme personer og derfor er fjernet fra min ‘to-do-liste’. Jeg fik æren af at blive formand igen, men altså med et mere fornuftigt arbejdspres, og det er jeg virkelig glad for.

NYE OPGAVER
Det betød dog, at jeg straks kastede mig over nye opgaver. Det gjaldt blandt andet, at arrangere de seks koncerter under fællestitlen MINE AFTENER I PARADIS – stærkt båret af et enormt engagement fra vores lokale musiker Steffen Brandt. Dem har vi nu afholdt seks af og de alle været udsolgte – og sågar været vist i TV2/BORNHOLM. Det er bestemt noget, jeg arbejder på skal fortsætte.

Ud over de koncerter der i sommer blev afholdt var en koncert med Tue West. Den var desværre ikke velbesøgt. Der kom kun 31 gæster. Til gengæld var der omkring 80 gæster til koncerten med vores lokale musiker Christian Hede Madsen 29. september. Den koncert blev for øvrigt afviklet på vores eget udstyr, så allerede her tjente investeringen sig lidt ind.

Senere på året viste vi doku-filmen BLOMSTER I BLODET. En dokumentarfilm som er lavet af Rune Schytte, som jo også bor her og er frivillig i Scala.

IKKE KUN FILM OG MUSIK
Menighedsrådet i Østerlars-Gudhjem bookede salen til en super aften med præsten Katrine Lilleør. Her kom ikke mindre end 75 gæster, som blev underholdt af hendes beretninger om H.C. Andersen.

Team Bornholm ved lokale Jakob Lund bookede Scala til et to-dags seminar til firmaet Santa Maria – det er dem med krydderierne. De skal nu til at sælge chips, og det blev hele firmaet fortalt om på dette seminar. Det blev afviklet deltagernes stor tilfredshed.

Så ud over en masser gode film og flere gæster i biografen, så har der således også været et stigende aktivitetsniveau på udlejning af biografen. Det er her, vi skal sætte ind, hvis økonomien skal styrkes.

VEDLIGEHOLDELSE
Derudover har bestyrelsen arbejdet med en masse andre ting. Gulvet på førstesalen har fået en hårdt tiltrængt afslibning og lakering. Hele brandberedskabet er blevet gennemgået sammen med brandmyndighederne: Der er sat flere skilte op, udskiftet brandslukkere, opsat brand-lys i salen og røgalarmer i lokalerne. Det var tiltrængt, og nu er alle frivillige blev sat ind i, hvor og hvordan man skal forholde sig i tilfælde af brand.

DE FRIVILLIGE

Nu er det kommet på tryk, hvorfor de frivillige er frivillige. Foto©JørgenKoefoed.

Og apropos de frivillige – på søndag inviteres de til en overdådig brunch creeret af Truberg. Her mødes gamle og nye frivillige, som der heldigvis stadig kommer flere af. Det er herligt, at vi fortsat kan tiltrække nye kræfter.

I bestyrelsen har vi også arbejdet med en række udsagn, som de frivillige er kommet med ved vores sidste fælles-arrangement. Det er foreløbig mundet ud i en plakat, som skal op og hænge i biografen, så gæsterne kan se, hvad vores frivillige mener om det, at være frivillig i Scala.

Så har vi fået gennemgået alle vores forsikringer og fået tilføjet nogle, som vi manglede. Heldigvis har vi holdt udgifterne på samme niveau.

NYE ARRANGEMENTER I 2024
Jeg har lyst til at fortælle lidt om nogle af de planer, bestyrelsen har for i år. Fx arrangerer vi en række ’Open-Air-film-Forevisninger i Holkadalen her til august. Vi lukker biffen i tre fredage og viser film på et lærred i Holkadalen – helt gratis for alle. Vi vil først vise en børnefilm klokken 18:30 og klokken 21:00 en film, som alle kan se med på. Det bliver et samarbejde med en masse gode folk, og vi håber, det bliver et tilløbsstykke.

LIDT MØRKE UDSIGTER
Til sidst lidt malurt i bægeret. Vi har netop haft besøg af biografens tekniske leverandør AV Center. De fortalte os nogle ting om vores udstyr, som desværre godt kan give os nogle udfordringer – også inden for overskuelig fremtid.

Det er nu 12 år siden, at biografen fik sin første digitale fremviser. Den er efterhånden ved at være udtjent og står til en snarlig udskiftning. Det er en udskrivning på den forkerte side af den halve million. AV Center fortalte, at det nok ikke er lige nu, men inden for de nærmeste år. Det giver Scala en ekstrem udfordring, hvis vi skal ud og finde så mange penge.

Hertil kommer at apparatets lydanlæg, som også er 12 år gammelt, desværre er meget mere truet af et snarligt nedbrud. Problemet er, at den del af apparatet ikke serviceres mere, så hvis det ’dør’, kan der ikke længere vises film, før det er udskiftet. Den udskiftning er på knap 100.000 kroner, og den skal vi meget snart finde penge til, da problemet desværre er ret akut. Derfor er vi gået i gang med at søge midler allerede nu til denne første udskiftning. Der er foreløbig tre ansøgninger ude hos de lokale fonde. Vi håber på, at de vil hjælpe os over denne første forhindring – og så må vi tage den anden – altså den på over en halv million– i næste omgang.

VI OVERLEVER – TRODS BØLGEGANG
Der er således altid noget at se til her i vores skønne biograf. Men humøret er højt og vi går friske til opgaven i den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kæmper for at byens biograf skal overleve – selv i denne lidt svære bølgegang. Tak for ordet!”

Beretningen blev godkendt ligesom regnskabet, der kunne notere et nettoresultat
på +39.234 kroner.

FOREDRAG FRA AARHUS
Et par medlemmer havde foreslået, at også Scala – ligesom Svaneke Bio – også begynder at vise de foredrag, som seks til otte tirsdage om året bliver sendt fra Folkeuniversitetet under Aarhus Universitet. Disse foredrag bliver streamet af omkring 100 biografer og mødesteder rundt om i landet. Emnerne er altid om naturvidenskab, som fx ’Menneskedyret Homo Sapiens’ ved sansefysiolog Peter Teglberg Madsen, ’Hvor længe kan vi og vores celler leve?’ ved aldringsforskerne Tinna V. Stevnsner og Kaare Christensen og ’Er parasitter og mikrober vores fjender?’ ved evolutionsbiolog Tom Gilbert og parasitforsker Peter Lindberg. Det hele er financieret af Carlsbergfonden, som kræver gratis adgang for alle, men til gengæld betaler biografen 20 kroner pr. gæst – max 1.200 kroner på forestilling. Desuden leverer de kvit og frit plakater og andet reklamemateriale. Bortset fra at man skal melde sig ved kassen og få udskrevet en fribillet, skal der ikke bestilles plads.

Forslaget blev vel modtaget af bestyrelsen og forelæsningsrækken vil starte til efteråret.

EXTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der bliver indkaldt til extraordinær generalforsamling 30. april Det skyldes, at Bestyrelsen forslår ændringer af texten i foreningens vedtægter. Det drejer sig om §12, styk 1 og 2 samt §13 om Revision og §14 om Ophør. Alle ændringer forårsaget af nye EU-revisionsregler.

BESTYRELSEN
Tre medlemmer af bestyrelsen var på valg: Torben Christoffersen, Flemming Jørgensen og Birgit Dunker Svendsen. De ønskede alle genvalg – og det blev de. Suppleanter er på valg hvert år. Hans-Erik Holm Pedersen ønskede ikke genvalg, og blev erstattet af Tine Hammarlund. Runa Jensen blev genvalgt som suppleant. Bilagskontrolløren gennem flere år Poul-Erik Salomon ønskede ikke genvalg. Han blev erstattet af Eva Chodziuk.

Ud over de ovenstående består bestyrelsen også af Tonny Nybirk, Kirsten T. Møller, Finn Thomsen Nielsen og Erik Larsen.

VIL DU STØTTE?
Hvis du synes, at det er rigtig godt, at der findes en super-biograf i Gudhjem, kan du støtte ved enten at indrykke en annonce på sponsor-væggen til 5.000 kroner årligt, som vises før hver forestilling eller melde dig ind i Scala Gudhjem. Det koster 125 kroner om året. Et familiemedlemskab 225 kroner. Ud over den blotte støtte, byder biografen på et eller to årlige arrangementer for medlemmerne. Du kan også melde sig som frivillig – eller bare se lidt flere film, end du gjorde sidste år. Se www.scalagudhjem.dk