SIKKEN VOLDSOM TRÆNGSEL OG ALARM

Den timelange trafiktælling på Åbogade blev foretaget bag lukkede vinduer fra Din Bloggers optællingslokale på Kirkestien. Foto@JørgenKoefoed.

IGEN I ÅR har den store P-plads lidt syd for Gudhjem ved Melstedvej været intakt – endda med lidt mere skiltning plus guiden GUDHJEM TIL FODS – både som storskilt og i lille papirformat. Det har hel sikkert hjulpet, for der er rigtig mange, der er gået oppe fra landevejen og ned gennem byen til havnen. Eneste ulempe har været, at der stadig kører en lind strøm af biler.

I år har kommunen ved hjælpe af stiplede linier i begge sider af Brøddegade prøvet at adskille den gående trafik fra den kørende. Det er delvis lykkedes bortset fra, at det er mærkelig, at kommunen ikke håndhæver den regel, der tilsiger de erhvevsdrivende IKKE at spærre det afmærkede fortov med skilte, tøjstativer og andet tingel-tangel. Ideen er jo IKKE, at de gående skal ud på kørebanen, hver gang de skal forcere disse forhindringer.

For at underbygge nogen af de ovenstående postulater, har Bloggen fortaget en timelang optælling af trafikken i Åbogade … 50 meter inden havnen. Det skete torsdag 21. juli 13:30 – 14:30:

BILER: 132 plus 4 varevogne ialt 136 motorkøretøjer. Det giver ét køretøj for hver 26. sekund.

MOTORCYKLER: 2 stk. Det er kun 1 hver halve time. Det skyldes formentlig, at der ikke har været de normalt mange motorcykeltræf i år grundet Coronaen.

CYKLER: 12 to-hjulede. Det giver kun 1 hver 5. minut. Det til trods for, at det i år er blevet tilladt at køre hele vejen ned gennem byen på cykel.

GÅENDE NED: 339 mennesker, heraf adskillige pensionister, som jo ifølge visse erhvevsdrivende ikke kan gå hverken op eller ned af Gudhjems stejle gade. Ikke desto var der alligevel 1 menneske, der passerede Åbogade hvert 10,5. sekund.

GÅENDE OP: 350 mennesker, heraf adskillige pensionister, som jo ifølge visse erhvervsdrivende hverken kan gå op eller ned af Gudhjems stejle gade. Ikke desto var der alligevel 1 menneske, der passerede Åbogade hvert 10,2. sekund.

STATUS: Alt i alt kan der ved selvsyn fra flere observatører rundt i byen berettes om, at der aldrig har så været så meget mylder på Ejnar Mikkelsenvej. Så meget at somme mener, det simpelthen har været for meget. Spørgsmålet er: Kan der komme for mange turister ned gennem Gudhjem??!