SKILTET OG VANDRØRET

Da kirkens store info-skilt blev hevet op, rev det hul på et vandrør. Foto©JørgenKoefoed.

Vand og mudder fossede ud, da der gik hul på vandrøret. Foto©JørgenKoefoed.

I FREDAGS GIK DER HUL på et vandrør, der lå en meters penge under jordens overflade inde på Gudhjem Kirkes grund. Det var hverken en rotte eller en muldvarp, der havde været på spil, men derimod de gode håndværkere, der havde gravet kirkens store info-tavle fri og fjernet den. Åbenbart udført lidt for hårdhændet, så det gik hul på et underliggende vandrør. I hvert fald måtte folk hidkaldes for at få standset den mudderstrøm, der begyndte at flyde ned ad kirkestien. Den store informationstavlen flyttes op ved indgangen ved Casa Blanca. Den erstatter den lille info-tavle her.

Problemet har været tavlens løse bogstaver, som ikke produceres mere. I stedet bliver de nu afløst af printede meddelelser over gudstjenester samt andre oplysninger.

Bloggens idé med en elektroniske info-skærm er indtil videre sat i bero. Det skulle i givet fald være for alle kirkerne på Bornholm. Det er der ikke råd til lige nu, siger Preben Paulsen, som er formand for menighedsrådet. Fotos©JørgenKoefoed.