SKULD BLEV TIL PINDEBRÆNDE I GÅR. MEN I DAG ER SEJLSKIBET BLEVET TIL OPTÆNDINGSBRÆNDE

Indsatsleder Michael Grønbech-Dam forudsigelser var rigtige: Et døgn efter forliset ville SKULD blive til pindebrænde. Foto©JørgenKoefoed.

MANDAG 8. FEBRUAR 15:12 – Det er hjerteskærende, at se et smukt træskib blive findelt til ukendelighed. Foto©JørgenKoefoed.

MANDAG 8. FEBRUAR 15:12 – En del af vraget er nu blevet bæst op på vejen – lige til at samle op og putte i brændeovnen. Foto©JørgenKoefoed.

SEJLSKIBET SKULD, som sejlede mod en klippe i fredags, er i dag blevet næsten total findelt af de meterhøje bølger og den meget kraftige blæst fra nordøst. Det meste af vraget ligner nu i størrelse optændingsbrænde lige til at putte i brændeovnen.

Men halvdelen af skibet ligger dog stadig ved den klippe, der gav det dødsstødet. Når det ikke er drevet i land skyldes det sikkert, at det bliver holdt sammen og nede af motoren og masten med dens stålwirer. Det er derfor, at Gudhjem Havn er lukket indtil videre.

Det var de to gudhjemboere Henrik Sørensen og Jens Hansen, der med livet som indsats, sejlede ud i den kraftige bølgegang i Jens Hansens lille plastic-jolle med tilhørende lille påhængsmotor.

I Bornholms Tidendes reportage om ulykken har journalisten ikke fået med, at det ikke kun var Jens Hansen, der var den heltemodige redningsmand. Han havde følgeskab af Henrik Sørensen fra Løkkegade. Det var i øvrigt ham, der blev alarmeret af en GLS-chauffør, der afleverede pakker til Christiansø-fartens lagerskur. Han vidste nemlig, at Henrik har en lille motorbåd. Det har han også, men den ligge i Melsted Havn. Alligevel skyndte Henrik sig ned til havnen. Her stødte han på Jens Hansen, og de besluttede snarrådigt at sejle ud i det oprørte hav – uden at tænke på, at de selv kunne forlise og drukne i det voldsomme vejr.

Noget tyder på, at Bornholms Tidende i morgen vil kontakte Henrik for også at få ham på helte-listen. Mere end fortjent!!!

Læs om de dramatiske timer:
KATASTROFE-ALARM: SEJLBÅD GIK NED MED MAND OG MUS UD FOR GUDHJEM [OPDATERET KL. 17:00 og 17:40 og 20:29 og 21:52 og 23:12]
5. februar 2021

DET GODE SKIB SKULD ER NU BLEVET TIL PINDEBRÆNDE
7. februar 2021

FREDAG 5. FEBRUAR 16:55 – Vinden har lagt sig lidt, så skibet er endnu i nogenlunde hel stand. Foto©JørgenKoefoed.

LØRDAG 6. FEBRUAR 12:54 – De kraftige bølger har i nattens løb fået SKULD helt ned under vandet. Foto©JørgenKoefoed.

SØNDAG 7. FEBRUAR 12:14 – Det meste af skroget er drevet i land og er så smadret, at det smukke skib SKULD ikke længere eksistere. Foto©JørgenKoefoed.