SLAGSMÅL OM PESTKIRKEGÅRDEN OG HOLKADALEN

Holkadalen er et magisk sted, som meget få turister som bornholmere har kendskab til. Foto©JørgenKoefoed.

Den tidligere menighedsrådsformand for Gudhjem Kirke Finn Winberg viser noget af arealet for Pestkirkegården, som ligger øst for Holkabroen. Foto©JørgenKoefoed.

Finn Winberg står her inde på Pestkirkegårdens areal. Foto©JørgenKoefoed.

Pestkirkegården støder op til Billings hus. Området er ikke helt øde, da der åbenbart af og til tages en lille morfar på stedet. Foto©JørgenKoefoed.

Det er Holkadalen vest for Holkabroen og Pestkirkegården øst for – det hele kaldes også for Præsteskoven.

HVAD DE FLESTE måske ikke ved, så er det Gudhjem Kirke, der ejer både Holkadalen og den såkaldte Pestkirkegård, der ligger i forlængelse af Holkadalen øst for Holkabroen.

Menighedsrådet har meldt ud, at de kvit og frit gerne vil forære det 5.830 m2 store naturområde til kommunen angiveligt på grund af udgifterne ved vedligeholdelse af området.

Det er blandt andet den tidligere menighedrådsformand Preben Paulsen fra Melsted stærkt i mod. Han syntes, at området skal være på byens hænder og ikke lukkes ind i et kommunalt regi. På den måde at det er Gudhjem, der styrer hvordan området kan benyttes. Desuden mener han ikke, at der har været nævneværdige udgifter forbundet med en vedligeholdelse. Et tal på 4.000 kroner er nævnt, men det ønsker den nuværende menighedsrådsformand ikke at kommentere på, da han mener, det skal være hemmeligt.

I en mail til Bloggen skriver Preben Paulsen blandt andet:

”Den tidligere formand for menighedsrådet Finn Winberg har oplyst, at der for mange år siden blev lavet en aftale med kommunen, at den foretog klipning af arealet […] menighedsrådet aftalte den gang med skovfoged Ole Holm Pedersen (BRK) og kommunens landskabsarkitekt, at BRK skulle foretage vedligeholdelse af arealet 2 gange om året. Denne besked har Ole Holm Pedersen videregivet til Vej & Park”.

Og Preben Paulsen tilføjer i mailen:

”… til glæde for både store som små, fastboende og de 100-tusindvis af turister, som hvert år besøger Bornholm, må det være oplagt, at Pestkirkegården får lov til at leve i fred som hidtil. Biodiversitet er et ord, som er ’moderne’, og efter min opfattelse har menighedsrådet ganske gratis fået mulighed for at etablere et område, hvor naturen selv  – til dels – får lov til at udvikle sig uden for meget indblanding  af menneskehænder.“

DERFOR VIL VI AFGIVE OMRÅDET

Bloggen kontakter den nuværende menighedsrådsformand Jakob van Oord Post for at få en forklaring på denne lidt spegede sag.

BLOGGEN: Hvorfor er menighedsrådet pludselig så optaget af, at slippe fri for ejerskabet af det store, flotte naturområde. Og så endda uden at ussel mammon er indblandet i ’salget’?

JAKOB VAN OORD POST: Hele området er jo fredet, og det fordrer, at området bliver holdt. Det står i fredningsbestemmelserne. Holkadalen tager kommunen sig af, men stykket øst for Holkabroen skal kirken selv holde. Skal det gøres rigtigt, skal professionelle folk ordne det, og ikke os lægfolk. Det koster nogle penge, at få en entreprenør til at gøre det et par gange om året. De penge vil vi hellere bruge til noget andet, fx en kirkekoncert.

BLOGGEN: Finn Winberg har fortalt, at i de 32 år han har været i menighedsrådet, har det ikke kostet kirkekassen en eneste krone at eje dette område. Så hvorfor tager menighedsrådet pludselig denne sag op? Har Fredningsmyndighederne henvendt om en manglende vedligeholdelse?

JAKOB VAN OORD POST: Nej, det har de ikke. Men vi har studeret fredningsbestemmelserne og opdaget, at vi ikke overholder dem. Og da vi gerne vil følge loven, står vi nu over for denne udgift. Det er derfor, vi gerne vil overgive både området og dermed hele vedligeholdelsen til Regionskommunen.

BLOGGEN: Man kunne jo henvende sig til Fredningsmyndighederne, og spørge om man kunne få lov til at lade Pestkirkegården blive et uberørt naturområde til glæde for biodiversiteten.

JAKOB VAN OORD POST: Det kunne man, men det mener jeg slet ikke, der er mulighed for.

BLOGGEN: Hvad siger kommunen til dette generøse tilbud?

JAKOB VAN OORD POST: Det har kommunen ikke taget stilling til endnu. Så når det kommer til stykket, er de måske slet ikke interesseret.

HVAD SIGER KOMMUNEN

Bloggen kontakter kommunens grønne mand Morten Bach Jørgensen for at høre, hvor langt sagen er nået i kommunen.

MORTEN BACH JØRGENSEN: Jeg har sagen liggende og skal forberede den til instanser højere oppe. Måske skal kommunalbestyrelsen også involveres i sidste ende.

BLOGGEN: Vil sagen blive behandlet i år?

MORTEN BACH JØRGENSEN: Nej, det bliver først til næste år.

BLOGGEN: Vidste du godt, at det ikke er kommunen, der ejer det store natur-areal, men Gudhjem Kirke?

MORTEN BACH JØRGENSEN: Ja, det vidste jeg godt.

BLOGGEN: Tror du at kommunen vil sige ja til det gode tilbud?

MORTEN BACH JØRGENSEN: Kommunen har jo i mange år vedligeholdt Holkadalen, og hvis Pestkirkegården fremover også skal passes, er det ikke den store opgave for os. Men det er som sagt noget politikerne formentlig på et eller andet tidspunkt skal tage stilling til.

KOMMENTARER MODTAGES
Hvis du har lyst til at kommentere på det faktum, at Menighedsrådet agter at forære Gudhjem Kirkes besiddelser til kommunen, er du velkommen til at sende en kommentar til Bloggen. Det kan se pr. mail: arkivpari@aegir.dk, på mobil 2782 0241 eller pr. brev til Jørgen Koefoed, Kirkestien 1, 3760 Gudhjem – eller ved personligt fremmøde på adressen.