SOM DET KAN SIGES [117] – OM KLIMAET, KLIMAET, KLIMAET … OG OM KLIMAET


MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Tysklands førende klimaforsker Hans von Storch til Kristeligt Dagblads Tobias Stern Johansen: Den største misforståelse er, at vi i Tyskland og Danmark og i Europa i det hele taget tror, at vi kan redde klimaet ved at gøre dit og dat. Ved ikke at flyve, ikke køre bil, spise mindre kød og ikke bruge eengangskaffebægre. Men det er kosmetiske forandringer, som ikke har nogen synlig effekt på klimaet.

Tysklands førende klimaforsker Hans von Storch til Kristeligt Dagblads Tobias Stern Johansen: Politikerne bliver ved med at sige, at vi skal bekæmpe klimaproblemer, men der er ingen realistiske forslag til, hvordan vi når disse mål. Ingen forsøger at give svar på, hvor radikalt anderledes vi skal tænke energi globalt for at nå de mål. Man forstår ikke, at Europa slet ikke vil blive imiteret af resten af verden.

Tysklands førende klimaforsker Hans von Storch til Kristeligt Dagblads Tobias Stern Johansen: Det kunne være, at mennesker i Indien eller Kina på et tidspunkt begynder at sige ’Europa viser, at det kan gøres på en anden måde, så gør vi det også’. Men de vil ikke sige, ’når Europa gør noget for klimaet, så gør vi det også’. Før de har samme livsvilkår som os.

Tysklands førende klimaforsker Hans von Storch til Kristeligt Dagblads Tobias Stern Johansen: Hvis vi skal nå FN-klimamålene og holde temperaturstigningerne på under 1.5 grader, skal den globale CO2.udledning over de næste 35 år sænkes til nul. Samlet udledes der årligt 38.000.000.0000 tons CO2. Europa står for kun 4.000.000.000 tons – eller cirka en tiendedel.