SOM DET KAN SIGES [118] – OM DANSKE VÆRDIER, DET MUSLIMSKE TØRKLÆDE … OG OM AT VÆRE GAADEFULD


MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Emeritus Olav Lilleør til Kristeligt Dagblads Thilde Thordahl Andersen på spørgsmålet om, hvordan vi bevarer de danske værdier i forhold til islam, der er en politisk ideologi, der ikke respekterer det nationale: Løsningen er, at danskerne ikke viger et øjeblik fra de værdier, som har formet det danske samfund. Nemlig ytringsfrihed, trosfrihed og tankefrihed. Hvordan skal vores nye danskere overhovedet finde ud af, at de er kommet til et andet land med en anden tradition end den, der er i de lande, der er styret af imamer og muslimske diktatorer, hvis vi ikke står fast?

Professor og leder af afdelingen for social og kulturel antropologi ved Goethe Universitet i Frankfurt Susanne Schröder til Kristeligt Dagblads Johan Varning Bendtsen i forbindelse med at en gruppe anonyme studerende prøvede på at få hendes afskediget, da hun arrangerede en konference om det muslimske tørklæde: Det var chokerende at blive konfronteret med en sådan fjendtlighed, alene fordi jeg forsøgte at starte en debat om, hvorvidt det muslimske tørklæde er udtryk for værdighed eller undertrykkelse. De, der kaldte mig racist, og krævede min afgang, mente, at alene debatten var en overskridelse af deres grænser, at den i sig selv var racistisk. De ville gøre spørgsmålet til tabu. Men for mig at se har mennesker med den slags holdninger hverken forstået, hvad videnskab eller demokrati er.

Filosoffen og teologen Søren Kierkegaard [1813-1855] i hans ENTEN-ELLER fra 1843: Gaadefuld bør man være, ikke blot for Andre, men ogsaa for sig selv; naar jeg er træt deraf, saa ryger jeg til Tidsfordriv en Cigar og tænker, Gud veed, hvad vor Herre egentlig har meent med mig, eller hvad han vil bringe ud af mig.