SOM DET KAN SIGES [122] – OM APOKALYPSEN, APOKALYPSEN, APOKALYPSEN … OG OM APOKALYPSEN


MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Forfatteren og foredragsholderen Kasper Støvring i klummen ’reflektion’ i Kristeligt Dagblad om Greta Thunberg og hendes profetier: Vi ved ikke med sikkerhed noget om den kommende katastrofe, andet end at den en dag vil komme. Måske bliver verden efter katastrofen en verden uden mennesker? For apokalypsen gælder i virkeligheden ikke kloden, den skal nok overleve os, men derimod menneskeheden.

Forfatteren og foredragsholderen Kasper Støvring i klummen ’reflektion’ i Kristeligt Dagblad om Greta Thunberg og hendes profetier: Planetarisk set er vi ubetydelige væsener med uhyre kortvarig eksistens. Illusionen om, at menneskeheden derimod er en planetarisk urkraft, går tilbage til oplysningstidens idé om naturbeherskelse og antropocentisme. Vi bilder os ind, at vores magt tåler sammenligning med havstrømme og meteornedslag: Vi mener os hævet over naturen, som vi konstant former i vores eget billede.

Forfatteren og foredragsholderen Kasper Støvring i klummen ’reflektion’ i Kristeligt Dagblad om Greta Thunberg og hendes profetier: … der har altid været lange perioder med opvarmning og masseuddøden, og kommende istider, jordskælv og erosion fra vind og vejr vil sandsynligvis udsletter vores spor.

Forfatteren og foredragsholderen Kasper Støvring i klummen ’reflektion’ i Kristeligt Dagblad om Greta Thunberg og hendes profetier: Vi venter altså på næste bølgeslag. Katastrofiske tider, ja, men der findes også katastrofer i en helt anden liga. Hvis man savner et endnu større perspektiv … det hedder sig nemlig, at universets såkaldte Higgs-felt når som helst vil kunne selvantænde i et hav af ild. Denne ild vil skylle ud til de fjerneste egne af galakserne, drukne alt eksisterende i et astronomisk inferno og nulstille selve de fysiske love.