SOM DET KAN SIGES [155] – OM AT VÆRE TIL BESVÆR, OM ET BLODIGT ÅRHUNDREDE … OG OM TROPPETRANSPORT

MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

EN KVINDE I BERLIN – en anonym kvindes dagbogsoptegnelser fra de sidste måneder af Anden Verdenskrig, hvor Den Røde Hær erobrede og besatte Berlin og efterfølgende plyndrede, udsultede og voldtog – udgivet første gang i 1954 i USA: Gaderne var befærdet med mange små, trætte karavaner. Hvorfra? Hvortil? … Køretøjerne lignede hinanden: ynkelige trillevogne, højt læsset med sække, kister og kufferter. Foran, ofte spændt for med et reb, en kvinde eller en stor dreng. Bagved små børn eller en vognskubbende bedstefar. Næsten hver gang er der også menneskelige væsener oppe på vognens ragelse: helt små børn eller noget gammelt. Disse gamle hvad enten det er mand eller kvinde, så skrækkelige ud mellem sagerne. Blege, sammensunkne. Allerede halvvejs døde, udeltagende knoglebundter. Hos nomadefolk, som lapperne eller indianerne, skulle de hjælpeløse gamle efter sigende tidligere selv have hængt sig fra en gren eller være krøbet i skjul i sneen for at dø. De kristne vesterlændinge slæber dem med sig, så længe de endnu trækker vejret.

Malte Riemans i sin bog DER KRIEG IM 20. UND 21. JAHRHUNDERT kommenteret af Heidi Dachs i Kristeligt Dagblad: Hvorfor blev det 20. århundrede så blodigt … det skyldes ikke mindst teknologien. Der blev ikke nødvendigvis udkæmpet flere krige, men derimod øgedes ildkraften i de moderne våbensystemer enormt – tænk bare på udviklingen lige fra maskingeværet til atombomben.

Malte Riemans i sin bog DER KRIEG IM 20. UND 21. JAHRHUNDERT kommenteret af Heidi Dachs i Kristeligt Dagblad: Den øverstbefalende for den preussiske hær, generalmarskal Helmuth von Moltke, var i 1870 ikke i tvivl: Skulle Preussen vinde den forestående krig mod Frankrig, var det vigtigt at bruge jernbanerne. De tider var forbi, hvor man kunne føre krig ved at ride ud til fronten eller tilbagelægge en hundrede kilometer lang march til fods. Hans forudsigelser bar frugt: I løbet af  kun tre uger oplevede verden den indtil da hurtigste transport af tropper til en front: 640.000 tyske soldater, 1.600 kanoner og 170.000 heste stod parat ved Rhinen den 12. august 1870 til at kæmpe mod franskmændene.