SOM DET KAN SIGES [167] OM KUNSTNERISK UDTRYK OG OM LIVET … OG OM DEN NYE ISLAM

MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Den tyske forfatter og kunstner Unica Zürn [1916-1970], der begik selvmord ved at kaste sig ud fra et vindue i Paris: Den største lykke er at kunne udtrykke sig kunstnerisk, være gravid med en idé, som fødes, formes og sættes i verden på kunstnerisk vis.

Den navnløse pige i Unica Zürns roman MØRKT FORÅR: Livet er ubærligt uden ulykke.

Den tyske professor og forfatter Gerd Schwerhoff i Kristeligt Dagblad i forbindelse med hans bog FORBANDEDE GUDER – BLASFEMIENS HISTORIE: Den moderne fundamentalistiske islam er i høj grad blevet præget af den europæiske oplysningstid og har udviklet sig i opgør med netop oplysningstidens værdier. Den islamistiske fundamentalisme er for så vidt et produkt af de koloniale konflikter i det 19. og 20. århundrede, i og med at muslimerne i dette tidsrum begyndte at interpretere deres religion i overensstemmelse med oplysningstidens strenghed, blot for derefter at afgrænse sig fra repræsen-tanterne for netop denne vestlige oplysningstid. Muslimerne imiterede europæerne på nogle områder, men på andre områder understregede de samtidig forskellene mellem de to religioner, og derfor er nutidens islam ikke blot en genoplivelse af fordums tiders islam, men derimod en ny form for islam i al sin strenghed.