SOM DET KAN SIGES [182] OM KRIGERISKE KOMMANDOER OG JØDERS GEMMESTEDER … OG OM PROFETEN

MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Hamed Abdel-Samad i sin bog: MOHAMMED – ET OPGØR oversat fra tysk og udgivet af Jens Ellekær på forlaget Ellekær i efteråret 2021: I islamisk dogmatik gælder nemlig ’abrogationsprincippet’, der betyder, at de fredsommelige vers i Koranen er sat ud af kraft i forhold til de senere krigeriske kommandoer.

Hamed Abdel-Samad i sin bog: MOHAMMED – ET OPGØR: I et hadith opfordrede Muhammed muslimerne til at indlede det massemord på jøderne, som hele skaberværket sukkede efter: ’Jøderne gemmer sig bag stenene og træerne, og stenen og træet vil sige: ’O, du muslim, o, du Allahs tjener, det er en jøde, som gemmer sig bag mig, kom og dræb ham’.

Hamed Abdel-Samad i sin bog: MOHAMMED – ET OPGØR: I dag retfærdiggør Islamisk Stats terrorbande sit felttog og sine tilintetgørelsesfantasier med adfærden hos Profeten, som lod krigsfanger halshugge og vantro fordrive fra deres levesteder.