SOM DET KAN SIGES [184] OM AFHÆNGIGHED OG REPARATIONER … OG OM ET SYN

MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Tidligere ledende læge ved Nuclearmedicinsk afdeling på Vejle Sygehus og formand for Etisk Råd i interview med Kristeligt Dagblads Maja Funch i anledning af prisen på 10.000 kr. fra Landsforeningen Liv&Død: Afhængighed er et almen-mennskeligt vilkår. Selv det at være menneske er at være afhængig. At lide af alvorlig sygdom er at erfare en ekstrem afhængighed af andre, og det etiske ansvar bliver derfor større, jo svagere og mere hjælpeløs den anden er … Jeg synes, det er livsbekræftende, at udgangspunktet konstant har været, at der er nogen iblandt os, vi skal passe særligt på [som der var fokus på under Corona-krisen.red.]

Skuespilleren Charlotte Fich i interview med Kristeligt Dagblads Dorte Washuus: Jeg mødte min mand [filminstruktøren Per Fly.red] på Vestbirk Højskole i 1982 og har været sammen siden. Det kommer ikke af sig selv. Et parforhold går i stykker hele tiden, det er et vilkår, men så skal det repareres. Hvis du har et gammelt ur, der er gået i stykker, så smider du da det ikke bare ud, men får det repareret, så det kan gå igen. Jeg er meget heldig med min mand, for vi er begge to interesseret i reparationer.

Skuespilleren Charlotte Fich i interview med Kristeligt Dagblads Dorte Washuus på spørgsmålet: Hvad tror du på?: Jeg tror på, at inderst inde i alle mennesker er der en kerne af noget, som vil flokken det godt. Og så tror jeg på, at der altid er en ny begyndelse, og at intet er for sent.

 

 

 

.