SOM DET KAN SIGES [188] OM DØDEN, OM MOZART, OM LIVETS MENING … OG OM ET GENSYN MED ROM

MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Hans Højhed Dalai Lama i Anni Dunchs interview-bog om reinkarnation LIV EFTER LIV: I stedet for at se døden som den definitive afslutning, er jeg tilbøjelig til at sammenligne den med et sæt tøj, som man skifter ud, når det er gammelt og slidt.

Teosof, foredragsholder og præst ved Liberal Katolsk Kirke på Frederiksberg i Anni Dunchs interview-bog LIV EFTER LIV: Ifølge reinkarnationsteorien har vi vores evner med herned. Børn er forskellige fra fødslen. Meningen med reinkarnation er jo at opøve evner indtil en eller anden mestergrad. Kan nogen forestille sig en Mozart uden et tidligere liv? Mange vil sige, han bare var meget kvik. Jeg kan godt forstå dem, der ikke kan købe teorien, jeg er selv skeptisk over for løsagtige påstande, men man kan også blive så kritisk, at man bliver blind for realiteterne.

Poeten, musikeren, forfatteren Lars Muhl i Anni Dunchs bog LIV EFTER LIV: Jeg har altid tænkt omkring reinkarnation: Intet problem! Sådan bliver det nødt til at være, ellers giver livet ingen mening.

Skuespilleren Margrethe Koytu i Anni Dunchs bog LIV EFTER LIV: Første gang jeg kom til Rom, blev jeg både paf og så mundlam og stille, at vennerne efter fire timer spurgte, om jeg var syg, Jeg var fuldstændig målløs og helt overbevist om, at jeg var kommet hjem. Jeg vidste, at dér havde jeg været før, mange, mange år tidligere. I det gamle romerrige. Når jeg gik rundt i ruinerne på Forum Romanum, var det så fantastisk, at jeg næsten ikke kunne rumme det.