SOM DET KAN SIGES [191] OM NATURENS NØDVENDIGHED, OM DET SUNDE … OG OM HOMOFILE

MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Biologen Juliane Diller, direktør og forskningsleder for Panguana-stiftelsen i Peru, i interview med Kristeligt Dagblads Heidi Dachs om fly-styrtet over Amazonjunglen 24. december 1971, hvor hun var den eneste overlevende blandt de 92 ombordværende, og om hendes 11 døgns vandring hårdt såret gennem junglen indtil hun stødte på en gruppe skovarbejdere: I løbet af de 11 dage, jeg kæmpede mig igennem skoven, opstod der et bånd mellem mig og naturen, som har haft stor indflydelse på mit senere liv … Vi ved, at når 20 til 25 procent af regnskoven i Amazonas er forsvundet, vil der ske en forandring af øko-systemet, og landskabet ændrer sig til savanne, hvilket vil være katastrofalt for hele planeten. I øjeblikket er cirka 18 procent af skovene ryddet, så vi er ikke langt fra vendepunktet, hvor det vil være for sent at gøre noget … under mine 11 dage i regnskoven fandt jeg ud af noget meget vigtigt: Naturen kan eksistere uden os, men uden naturen er vi ikke i stand til at overleve.

Chefredaktør for Kristeligt Dagblad, Erik Bjerager, i en leder med rubrikken ’Pleje af gamle bliver en større og større udfordring’: Og så skal man ikke glemme, at det bedste er forebyggelse. Befolkningen bliver ældre og ældre, men det er ikke en selvfølge, at den også får mere og mere brug for hjælp. Svaret er det barmhjertige: Motion og sund kost. Men husk også rødvinen!

Forfatteren, oversætteren og politibetjenten Carl Albert Larsen [1870-1939] – en af de mange, der fik fængselsstraf under ’Den Store Sædelighedsaffære/skandale’ 1906-07 ledet af den ivrige undersøgelsesdommer Julius Washington Wilcke. Det skete efter §177: ’Omgængelse mod Naturen straffes med Forbedringshusarbejde’ og §185: ’Den, som ved uteerligt Forhold krænker Blufærdigheden eller giver offentlig Forargelse, straffes med Fængsel paa Vand og Brød eller med Forbedringshusarbejde’ – skriver denne forudsigelse i foråret 1907, hvor han ligger til observation på Kommunehospitalets 6. afdeling før afgørelsen på retssagen, gengivet i Rakel Haslund-Gjerrild roman ADAM I PARADIS omkring maleren Kristian Zahrtmann og hans arbejde med det berømte homofobiske maleri med samme navn: Den dag vil komme, da Efterslægten graver denne Sags muldne Retsakter frem og forfærdet læser om, hvorledes man er skredet ind med Straf mod saadanne Ulykkelige. Man vil da føle samme Forfærdelse, som vi føler, naar vi i vore Dage læser om, hvorledes Middelalderens Domstole lod Epileptikere brænde som Hekse og Troldmænd.