SOM DET KAN SIGES [198] OM FORKERT SPROGBRUG, OM MIKROAGGRESSIONER … OG OM FORNÆRMENDE ROS

MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Tyske Sahra Wagenknecht, uddannet nationaløkonom, forfatter og siden 2009 medlem af Den Tyske Forbundsdag for Venstrepartiet Die Linke, som hun også har repræsenteret i EU 2004-2009 i sin debatbog DE SELVREFÆRDIGE fra 2021: Religion, nation og fædreland er venstreliberale kodeord for en bagstræberisk indstilling. Normalitet betegnes som uattraktiv, standarter som begrænsninger, derimod skrives individualitet og selvrealisering med store bogstaver. Spørgsmål om afstamning, kønnet og den seksuelle orientering overskygger diskussionen om socioøkonomiske problemer. Derudover handler det meget om sprogbrug og regler for korrekte udtryksmåder. Venstreliberalismen udtrykker livstilssocialisternes verdensbillede.

Tyske Sahra Wagenknecht i sin debatbog DE SELVREFÆRDIGE: Den franske professor Jaques Derrida udbredte sine ideer på forelæsningsrækker i USA, hvor de fandt gehør og fandt entusiastiske studerende, der videreudviklede hans tanker. I 1992 havde man allerede såkaldte sprog-kodeks på 130 amerikanske universiteter, alt forordninger, der fastlægger, hvad man må og ikke må sige på universitetets område. Overtrædelser straffes med sanktioner. Læste man det forkerte tidsskrift, eller fremsatte man en velmenende kompliment, kunne man nu løbe ind i problemer. De første kampe mod ’mikroaggressioner’ blev udkæmpet på de mest velrenomerede angelsassiske universiteter, hvor man indrettede ’safe spaces’ for at skåne de sarte sjæle blandt studerende, hvis forældre vel at mærke kunne betale studieafgifter på titusindvis af dollars pr. semester.

Tyske Sahra Wagenknecht i sin debatbog DE SELVREFÆRDIGE: Selv ros kan få fatale følger. Hvis en hvid studerende spiller tennis med en sort studerende, og vil vise sin respekt for hans stærke baghånd, kan den anpriste studerende opfatte det som en fornærmelse, fordi selve fremhævelsen af forholdet kunne antyde, at sorte ellers normalt er dårlige til tennis.