SOM DET KAN SIGES [200] OM MUHAMMED-KRISEN, OM FOR MEGET OG FOR LIDT … OG OM WOKEISMEN

 MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

SF-formand Pia Olsen Dyhr om Muhammed-tegningerne i Morgenavisen Jyllands-Posten: Vi har efter min mening kun haft en Muhammed-krise af én eneste grund: Fordi nogle muslimer valgte volden og terroren som reaktion … vi skal tage konfrontationen med de islamiske kræfter og Muhammed-krisen skal derfor indgå i den historiske kanon og sættes på skoleskemaet som obligatorisk. Vi kan nemlig ikke overlade vores børn et demokrati, hvor voldsmanden dikterer, hvad vi må ytre, tegne, vise – endsige undervise i danske skoler. Det veto må vi ikke give voldsmanden.

Fotomodellen og foredragsholderen Lotte Heise: Der er mange mennesker, som synes, jeg er for meget. Men jeg synes til gengæld, de fleste er for lidt.

Dr.phil. Marianne Stidsen i interview med chefredaktør Knud Meldgaard, netavisen OMNIBUS om tidens ny begreb: ’Wokeismen’ [vækkelse]: Det er denne politiske, venstreradikale bevægelse, der i disse år skyller ind over den vestlige verden. En udvikling jeg ser som en meget alvorlig trussel mod de grundlæggende principper i vores samfund. Du kan sige det på den måde, at der er kræfter, der truer det frie, demokratiske samfund udefra – fx Rusland der er i gang med Ukraine. Men der er også kræfter, der truer med at opløse vores samfund indefra, og dem har man måske været mere ignorante overfor. Det er blandt andet det, jeg reagerer på, og på den baggrund er der nogen, der har beskyldt mig for at være aktivist i samme omfang som de wokeister, jeg kritiserer.