SOM DET KAN SIGES [204] OM EKSAMENSKARAKTERER, OM EUROPAS DANNELSE … OG OM AT VÆRE GRIM

MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Liberal Alliances Henrik Dahl i Morgenavisen Jyllands-Posten om at den nuværende ordning med studentereksamen socialt set er den mest retfærdige: Karakterer skyldes først og fremmest intelligens og flid. Og de gives langt mere sagligt velovervejet, end mange tror. Derfor er det betydeligt lettere at kompensere for en beskeden social baggrund, når der skal gives karakterer, end når det fordres, at man har en masse bløde snakkekompetencer af den slags, middelklassen er verdensmester i.

Historikeren Jakob Danneskiold-Samsøe i interview med Kristeligt Dagblads Søren Rosenberg Pedersen om sit to-bindsværk REJSEN MOD EUROPA: For mig at se er det religionerne, og særligt kristendommen, der skaber Europa. Det er, da muslimerne løber Nordafrika og Mellemøsten over ende, at vi får delt Europa ved Middelhavet. Som jeg redegør for i min bog, så opstår kristenheden og tanken om at være en del af et kristen kulturfællesskab op gennem middelalderen i Europa. Op gennem 1500-tallet udkommer de første bøger, der mere konsekvent bruger navnet Europa om kontinentet, men forestillingen om Europa kommer op gennem Middelalderen og udbredes med kristendommen.

Sangeren og ikke særlig smukke Serge Gainsbourg citeret i Guillaume Musso’s spændingsroman ET ATELIER I PARIS fra 2017: Grimheden har den fordel frem for skønheden, at den ikke forsvinder med tiden.