SOM DET KAN SIGES [226] OM NYE FLYGTNINGESTRØMME, OM VESTLIG VOLD – OG OM LUKKET LAND FOR FLYGTNINGE

MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Seniorforsker i teorier om global orden og Mellemøsten ved DIIS siden 2008 med mere Lars Erslev Andersen i sin bog ’Oprør og Alliancer – Mellemøsten efter det arabiske forår: Ved siden af sine megaprojekter har al-Sisi gjort Egypten til en af verdens største våbenimportører – i 2019 faktisk den tredjestørste – samtidig med at den økonomiske krise i landet konstant forværres. Men her håber al-Sisi på hjælp fra USA, Saudi-Arabien, Emiraterne og fortsatte investeringer fra Kina samt lån fra Den Internationale Valutafond [IMF], hvilket også er nødvendigt, da flertallet af befolkningen, som i dag tæller over 100 millioner, skal have noget at leve af. Det er astronomiske beløb – og langt større end dem, al-Sisi afsætter til våbenkøb – der skal bruges blot til at vedligeholde de nuværende udbud af skoler til de mange egyptiske børn […] Ikke desto mindre må Europa nok indstille sig på, at risikoen for, at det befolkningspres på grænserne, der i 2015 rystede europæerne, i årene fremover alene fra Egypten vil vokse eksponentielt, samtidig med at migrationen fra det øvrige Afrika konstant tager til.

Seniorforsker Lars Erslev Andersen i sin bog ’Oprør og Alliancer – Mellemøsten efter det arabiske forår: … som Samuel P. Huntington forklarede i sin berømte bog ’Civilisationernes Sammenstød’: Vesten vandt verden, ikke på grund af overlegne ideer, værdier eller på grund af sin religion (som kun få i andre civilisationer konverterede til), men i højere grad på grund af sin evne til at anvende organiseret vold. Det glemmer vesterlændinge ofte. Ikke-vesterlændinge glemmer det aldrig.

Seniorforsker Lars Erslev Andersen i sin bog ’Oprør og Alliancer – Mellemøsten efter det arabiske forår: Når det drejer sig om syriske flygtninge fra borgerkrigen, kommer de ikke ind i Saudi-Arabien, der ellers godt kunne bruge deres arbejdskraft, men hellere henter mere medgørlige asiater til at udføre jobs i den private sektor. De arabiske golfstater har ikke tiltrådt Flygtningekonventionen fra 1951 eller tillægsprotokollen om flygtninges status fra 1967 og modtager ikke flygtninge.