SOM DET KAN SIGES [231] OM KARL MARX, OM LANDETS FORSVAR – OG OM SÅRBARE STUDERENDE

MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

C. V. Bramsnæs, der var direktør for Nationalbanken under 2. Verdenskrig, citeret fra sine erindringer om sin fattige opvækst i Henrik Denta’s bog ’Guld og Bedrag – de gjorde alt for at snyde nazisterne’: Vi vidste ikke dengang, at vi skulle være ulykkelige, for vi havde ikke læst Karl Marx.

Statsminister Stauning i sin nytårstale i på tærsklen til 1940 om krigen, der måske nærmede sig, citeret i Henrik Denta’s ’Guld og Bedrag’: Vi kunde paa Grund af Landets Karakter ikke skabe et Forsvarsvæsen som andre Lande, selv om Viljen havde været til stede, og disse Forhold i Forening med den Uvilje imod Krig, som efterhaanden er udviklet i Befolkningen, har ført Danmark i en Stilling der umuliggør alle Forestillinger om effektivt Krigsberedskab. Vort Land er indrettet paa at udøve en Bevogtning for Nevtralitet, men Krigsførelse i egentlig Forstand er udelukket af de geografiske Forhold, ligesom Befolkningens ringe Størrelse ogsaa udelukker Tilstedeværelsen af en Hær, der kan tage Kamp op imod de Magter, som kan tænkes at staa kampberedte overfor Danmark.

Undervisningsadjunkt på Københavns Universitet, Siff Pors, i interview med Kristeligt Dagblads Lærke Schmidt Fallesen under rubrikken ’Universitetet skal være en udfordring. Hvis det føles utrygt, er der noget, de studerende ikke har forstået’: Jeg kan ikke levere en ordentlig undervisning, hvis jeg skal tage hensyn til de sarte sjæle hele tiden, og jeg mener faktisk, at det siger noget om, at de studerende ikke er uddannelsesparate, når de ikke er i stand til at leve op til disse krav. Det er problematisk, at unge mennesker er blevet så sarte, at de ikke kan tåle at blive konfronteret med krav. Hele uddannelsessystemet og det arbejdsliv, der kommer efter, består af krav. Jeg har oplevet, at der er sket et kraftigt generationsskifte, og at de nye studerende måske ikke helt forstår præmissen for undervisningen.