SOM DET KAN SIGES [267] – OM AT VÆRE MUSLIM BLANDT MUSLIMER, OM AT TAGE VARE PÅ EGNE HANDLINGER – OG OM VIELSER AF BØRN I DANMARK

MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Foredragsholderen Yaquob Ali – forhenværende bandemedlem, tidligere islamist og leder af ’Kaldet til Islam’ – i en kommentar i Kristeligt Dagblad under rubrikken ’Muslimer har behov for mere dansk kultur for at blive bedre mennesker’: Udfordringen ligger i, at religionen kommer før alt andet. Diskussionerne om, hvornår en muslim er acceptabel i andre muslimers øjne, er snævre, hvilket gør det uendeligt svært at være muslim blandt muslimerne. Sociale medier, moskeer og private hjem bliver arenaer for diskussioner om, hvilken muslim der er bedre end den anden, hvilket presser mange unge muslimer til at følge strømmen for ikke at blive udstødt.

Foredragsholderen Yaquob Ali i en kommentar i Kristeligt Dagblad under rubrikken ’Muslimer har behov for mere dansk kultur for at blive bedre mennesker’: Muslimer er dygtige til at beklage sig over behandlingen fra andre, men vi er dårlige til at reflektere og tage ansvar for vores egne handlinger. Det er på tide at stoppe, reflektere og påtage os et ordentligt ansvar for at skabe et mere inkluderende og respektfuld fællesskab.

Kefa Abu Ras fra organisationen ’Søstre mod Vold og Kontrol’ – interviewet af Kristeligt Dagblads Christian Foldager om de stadige mange vielser af barnebrude i Danmark: Vi må sikre os, at man ikke kan vies religiøst uden et borgerligt ægteskab. Og den religiøse vielse bør automatisk annulleres ved en borgerlig skilsmisse. Det skal også gøres klart, at de islamistiske vielseskontrakter er ugyldige i Danmark – og kontrakterne skal indeholde bestemmelser om, at kvinderne har ret til skilsmisse uden mandens samtykke. Samtidig skal håndteringen af børnene ved en skilsmisse varetages af myndighederne og ikke imamerne, Moskeerne og de uautoriserede imamer skal ikke lege ’Familieretshuset’.