SOM DET KAN SIGES [59] om NÆRVÆR og DØDEN … og om INDESPÆRRING

MAN MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Ellen Holm, overlæge på medicinsk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus siger om den nye Sundhedsplatform: Den ødelægger lægernes mulighed for at være nærværende. En kollega fortalte mig, at han en dag, hvor det elektroniske journalsystem var nede, brugte sin stuegang på bare at tale med de indlagte patienter, fordi han var helt uden adgang til information om blodprøver, røntgenbilleder, medicin osv.Typisk indledte han samtalen med et: »Hvordan har du det i dag?« En ældre dame så smilende på ham og svarede: »Hvor dejligt, at du spørger. Jeg har været her i fire dage, men det er der aldrig nogen læger, der har spurgt mig om!«.

Skuespilleren Bodil Jørgensen i sin selvbiografi BODIL JØRGENSEN – EN REJSE GENNEM BLY OG GRÆS: Når jeg forhåbentlig ligger gammel og mæt af dage, så er det, som det skal være med døden. Jeg forestiller mig, at det må være som at blive båret igen, som den gang man var spæd, at nogen samler én op. Døden ser jeg som en overgang. Den store dommedag tænker jeg ikke på, for jeg tror på en kærlig gud, der tager sig af det, vi ikke selv kan klare.

Natascha Kampusch i forordet til sin bog ‘NATASCHA KAMPUSCH – TI ÅRS FRIHED. Titlen hentyder til, at det i 2016 var 10 år siden, at hun undslap sin kidnapper Walter Priklopil, som havde kidnappet hende som 9-årig og holdt hende indespærret i sit hus i Østrig i 8,5 år: Denne bog er tilegnet alle de tapre kvinder, der kæmper for deres uafhængighed i håbet om at få et liv, de selv kan bestemme over … jeg tilegner desuden denne bog alle de mennesker, der har været udsat for vold og misbrug i deres barndom uden nogensinde at få hjælp. Jeg håber, de en dag vil blive i stand til at overvinde smerten og finde sig selv. Jeg håber, at de aldrig giver op, uanset hvor endeløst lang vejen er til frihed, som ligger foran dem, må synes. De sidste ti år har frem for alt vist mig, at friheden begynder i sjælen og langsomt arbejder sig ud indefra.