SOM DET KAN SIGES [75] OM KONTROLTAB, DEMOKRATISK DNA, FLYGTNINGE … OG OM HUMANISME


MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Musikeren og sangskriveren Steffen Bandt, TV2, i forbindelse med udgivelsen af sit 19. album TÆT TRAFIK I HERNING i interview med Politikens Dorte Hygum om den næste valgkamp: Politikerne indkalder til pressemøde og siger: ”Kære befolkning, vi har fundet ud af, at vores verden er ude af kontrol. Lad os i denne her valgkamp diskutere, hvad vi kan gøre. Har I forslag? Vi er lige så meget på bar bund, som I er”. For det er sådan, det er. De er også på bar bund. Og det ved vi godt, og de ved, at vi ved det, så hvorfor fortsætte det spil?

Musikeren og sangskriveren Steffen Bandt, TV2, i forbindelse med udgivelsen af sit 19. album TÆT TRAFIK I HERNING i interview med Politikens Dorte Hygum: Den blinde rummelighed. Det er måske der, der opstår nogle holdningsbrud. Men det er formuleret tydeligt og klart, og jeg ser det lidt som en ny måde at administrere et humanistisk livssyn på. Et livssyn, der tilbyder noget, men siger nej tak til andre ting. Hvordan man hjælper er en del af vores demokratiske dna. Alle mennesker uanset herkomst – vi må rumme dem, vi må tage imod dem. Det må ligge i det, der adskiller os fra alle andre, at vi kan etablere en medfølelse og en medmenneskelighed over for folk, der er i krise andre steder i verden. Men vi har ikke en måde at håndtere den rummelighed på. Det beskæftiger vi os ikke så meget med, os med de rigtige holdninger, for vi ved godt, at der ikke er nogen nemme løsninger lige nu.

Musikeren og sangskriveren Steffen Bandt, TV2, i forbindelse med udgivelsen af sit 19. album TÆT TRAFIK I HERNING i interview med Politikens Dorte Hygum: Mange flygtninge kommer hertil med en diagnose. Hele befolkninger er via krige og flugt ramt af posttraumatisk stress-syndrom. Den modtagelse de skal have her, er selvfølgelig at gøre dit skrig til mit skrig. Det er en opgave vi må påtage os i det omfang, vi kan overkomme det. Men lad være med at komme med jeres krig. Vi tilbyder fred. Det er det vi har. Det er vores tilgang. Tag imod den. Lad os droppe den krig. Hvordan man konkret håndterer det, skal jeg ikke gøre mig klog på. Men der ligger i hvert fald en anden approach til at deale med det store flygtningespørgsmål.

Historikeren Niels Jespersen og journalisten Mikkel Andersson i deres bog EKSPERIMENTET fra 2018: Vi er som samfund låst fast i en misforstået humanisme.