SOM DET KAN SIGES [93] OM EN BRO, SMÅ MÆND … OG OM PRYGLESTRAF


MAN HØRER SÅ MEGET. Nogen gange så meget at ørerne er ved at falde af. Og det er trods alt det sjoveste – eller det mest interessante:

Justitsminister Alberti til planerne om at bygge en bro over Lillebælt i Kaare R. Skous biografi MAGTENS FORBLÆNDELSE: En bro er jo for det første udsat for vejr og vind. Der gives fra Skotland eksempel på, at en jernbanebro, der var bygget efter den tids ypperste fordringer, af de ypperste ingeniører, og som man anså for holdbar for, hvad man kalder til tid og evighed, alligevel en skønne nat blæste ned, mens et tog kørte over den. Nu vil man måske sige: Ja, men nu er ingeniørerne meget bedre, nu har de taget ved lære deraf, og nu vil sådant noget ikke ske. Absolut udelukke noget sådant kan man dog ikke, navnlig når broen skal bygges i et farvand, hvor der til tider er så rivende en strøm som i Lillebælt, thi den må dog vistnok kunne påvirke de fundamenter, hvorpå broen skulle hvile. Dernæst ville vi i krigstilfælde meget let risikere at få broen ødelagt. [Broen blev først bygget 35 år senere i 1935].

Justitsminister, venstremanden Albertis kommentar til det nydannede udbryder-parti Det Radikale Venstre maj 1905 i Kaare R. Skous Alberti-biografi MAGTENS FORBLÆNDELSE: Det var små mænd, der opløftede et stort skrig.

Justitsminister Alberti under den hidsige debat om indførelsen af pryglestraffen i 1905 i Kaare R. Skous Alberti-biografi MAGTENS FORBLÆNDELSE: Det er rigtigt at råheden er taget stærkt af i alle samfundsklasser – og ikke mindst – inden for arbejderstanden, men samtidigt med, at råheden i al almindelighed er tage af, har der samlet sig et bundfald, ­ det er, som råheden har bundfaldet sig i enkelte huler i samfundet – som er meget, meget værre end noget, man kendte for en menneskealder siden. Og det er kun over for dette bundfald, at lovforslaget vil komme til at virke … Alle der er imod pryglestraffen, vil have noget gjort, men jeg har ikke hørt en eneste anføre noget straffemiddel, der virkelig kunne antages at føre til målet, nemlig til fred og sikkerhed for ordentlige kvinder og værgeløse børn og for sagesløse folk. [Pryglestraffen blev afskaffet i 1911 og kun udøvet 14 gange].