STOP NU DEN STØJ FRA OVEN

Tommy Kaas’ leder i Bornholms Tidende 16. januar 2020: “… Derfor skal der lyde en appel til modstanderne om nogle gange at gøre brug af pyt-knappen. Pyt! Helikopteren er et ekstra tilbud i sommerlandet og en mulighed for at se vores fantastiske samfund fra oven … Faktisk understøtter helikopteren på en måde visionen om ‘Bright Green Island’. Turisterne kan se fra oven, hvor grønne vi er”. Uha! Uha! … for en forvrøvlet svada. Hvis Tommy virkelig mener det, han skriver her, så bliver jeg sgu bange for avisens fremtid! Foto©JørgenKoefoed.

DIN BLOGGER havde et læserbrev i Bornholms Tidende 21. januar om den famøse turist-helikopter fra jyske Skyfox, der sidste sommer begyndte sin støj-terror mod de sagesløse turister og helårsbeboere på vores såkaldte grønne ø. Et støjende tiltag, som avisens lederskribent Tommy Kaas beskrev som et glimrende initiativ, som passede rigtig godt til Bornholms slog: BRIGHT GREEN ISLAND. Og her gik man og troede, at al flytrafik skulle minimeres pga af CO2-udslippet. Men, nej ikke oppe i hr. Kaas’ hovede.

Yderligere to andre borgere har også givet deres besyv med gennem nedenstående læserbreve, der har været offentliggjort i Bornholms Tidende, henholdsvis 21. og 22. januar 2020, som Bloggen har fået lov til at gengive her:

EN PESTILENS FOR FLERTALLET

Af Danny Christensen, Nørregade 42, Allinge

Inddrag venligst den private århusianske pilots tilladelse til kommerciel erhvervsflyvning hen over vores haver og strande i sommermånederne, hr. kommunalbestyrelsesmedlem og udvalgsformand Leif Olsen.

Og fru Kirsten Pihl fra Hasle, forvent ikke, at dine indsamlede underskrifter for fortsat flyvning vil holde propellerne snurrende. Det samme antal underskrifter kan vi levere dagligt, fra utilfredse borgere og turister bare på Næs strand. Hvis vi virkelig gad og troede at det ville hjælpe noget.

Hasleborgerne der er imod, er mange, og skal ikke stå alene med dette problem. Vi støtter op fra Tejn, Rø, Sandkaas, Allinge og Sandvig. Det er de mange daglige overflyvninger flere gange i timen, der generer os. Og ikke blot starten og landingen fra en tilfældig mole i Hasle. Det var også en plage, da vi havde den på Cirkuspladsen i Allinge.

Hvad er det egentlig for en underlig tendens, der har fundet indpas her på Bornholm, hver gang der er et eller andet der går en imod?

Tror man virkelig, at blot man samler et vist antal underskrifter på et stykke papir fra familie, venner og bekendte, så er den hellige grav velforvaret?

Vi så, at det ikke hjalp med Færgen, med Almegårds Kaserne, med rundkørselskunstværket, med museumsplanerne i Rø, med vindmøllerne og flere gange med lukningstruede skoler og institutioner.

Det er altså ikke vejen frem blot at protestere. Det er for useriøst. En saglig dialog, støjmåling, fakta og påvirkning af kommunaludvalgsmedlemmer er vejen frem. Vi vil have fred og ro i vores haver og på vores strande i sommermånederne. En helikopter larmer. Den forurener. Og den tilgodeser kun en brøkdel af en gruppe turister, men er en pestilens for det store flertal.

 

LAV EN ORDENTLIG RESEARCH

Af Andre Jensen, Hasle.

Til Journalist Tommy Kaas. Når du en anden gang skriver en leder i avisen, bør du lave en ordentlig research om det du skriver om.

Du har intet forstået hvad det handler om med helikopterflyvning i Hasle eller for den sags skyld på Sydbornholm.

Hvis du mener at støjgener, forurening, forstyrrelse af fuglelivet og turisterne i områderne ikke har nogen betydning, har du intet forstået.

Hvis du mener at helikopterflyvning er et godt initiativ, har du misforstået alt, det går kun ud på profit for ejeren af helikopteren, han forstyrrer kun turisterne bl.a. på Hammershus og andre steder på Bornholm.

Badegæsterne på Dueodde er rasende på støjen fra helikopteren, og der kommer ikke flere turister til Hasle på grund af en lille helikopter der flyver rundt med tre-fire Turister.

Du burde have undersøgt hvem der har skrevet under på, at de elsker helikopterflyvningen i Hasle, der er mange flere, der er imod helikopteren, men de siger ikke noget.

Jeg har lavet en god research på helikopterflyvning i modsat til dig.

Din leder får karakteren TG-minus, meget dårlig, nå pyt, du er bare yt.

 

 

Her kan du læse DEN BLOGGERS debatindlæg:
NU OGSÅ ‘VELSIGNET’ STØJ FRA LUFTEN
22. januar 2020

ER DU OGSÅ IMOD DEN STØJENDE SOMMER-HELIKOPTER?
Du er velkommen til at sende et debat-indlæg til bloggen [arkivparis@aegir.dk] – men send det også til Bornholms Tidende [redaktion@bornholmstidende.dk].