TI ÅR MED MANDEN DER BLEV SKUDT GENNEM ØJET

‘Manden der blev skudt gennem øjet’ er på 288 sider og skrevet af Din Blogger. Foto©JørgenKoefoed.

Kriminalteknisk afdeling demonstrerer her kuglens gang gennem strandvaskerens hoved.

I 1991 STØDER en lystsejler på en strandvasker nord for Gilleleje. Efter obduktionen står kriminalkommissær Torstein Nielsen fra Rejseholdet tilbage med nogle store, ubesvarede spørgsmål: Hvem er manden? Hvor kommer han fra? Og hvorfor er han blevet skudt gennem højre øje? Og endnu mærkeligere, hvorfor befinder den dræbende kugle sig inden i kraniet, når der er udgangshul i mandens baghoved?

En dag får Torstein Nielsen hul på sagen, som viser sig at have forgreninger til både Tyskland, Australien, England, Italien, Frankrig … og Bornholm. Under en efterforskning i Paris opdager han til sin rædsel, at han er stødt ind i en sag, der er så stor, at den måske slet ikke tåler dagens lys!

SÅDAN LYDER OPLÆGGET til Din Bloggers trekvart-dokumentariske krimi MANDEN DER BLEV SKUDT GENNEM ØJET. På torsdag er det 10 år siden, at romanen udkom på Forlaget mellemgaard.

OLLERS SVIGERSØN

Som antydet i ovenstående text baserer historien sig på faktiske begivenheder. Din Blogger fik nys om sagen, da jeg interviewede min daværende genbo Ollers svigersøn, som tidligere havde arbejdet for blandt andet Bagmandspolitiet og Rigspolitichefens Rejseafdeling – populært kaldet ‘Rejseholdet’. Da jeg spurgte ham om den mest interessante sag i hans virke inden for politiet, henviste han til omtalte strandvasker-sag. På det tidspunkt var han kriminalkommissær på stationen i Hillerød.

Bloggen fik adgang til det omfangsrige efterforskningsmateriale, som var udarbejdet af Rejseholdets Torben Nielsen – i romanen Torsten Nielsen. Han efterforskede sagen fra 15. marts 1992 til februar 1995. Sagen om den dræbte – en fremtrædende tyske geolog ansat i den multinationale virksomhed BAYER AG – blev aldrig opklaret.

I det 23 siders lange resumé skriver efterforskeren til slut:

”Sammenfattende må det konstateres, at det ikke er lykkedes at afklare om afdøde begik selvmord, eller om han er offer for en forbrydelse, selvom det sidste må antages at være sandsynligt.

Mod tanken om selvmord – og dermed en forbrydelse – taler bl.a., at afdøde i live blev udsat for såkaldt stump vold hvorved flere ribben brækkede, at retsmedicinere i såvel Danmark som Tyskland er yderst skeptiske, nærmest afvisende, overfor tanken om selvmord ved skud gennem øjet, som der her er tale om, at afdødes adfærd i perioden op til sin død, herunder hans besvigelser over for en fond og hans ulovlige færden på BAYERs område, kunne tyde på en kriminel forbindelse.”

FORBINDELSER TIL NEXØ

Afdøde geolog tog kontakt til en australsk mand, fordi denne havde fået tilladelse til at søge efter sjældne mineraler i Østerild Plantage i Nordjylland. Den formodede australske morder – i romanen kaldet Chester Medley Olssen – måtte flygte fra Australien i forbindelse med en svindelsag. Siden slog han sig ned i Vanløse nord for København, hvor han boede sammen med en lægedatter fra Nexø. Af samme årsag begyndte han at lave forretninger med blandt andet salg af fisk plus en hel masse andre varer til og fra Bornholm og Polen. Det endte med, at han skyldte et millionbeløb til en af de store fiskefabrikker i Nexø, som fabrikens advokat af uforklarlige grunde ikke mente, man skulle prøve at inddrive.

Videre i resumeet:

”Selve den omstændighed, at afdøde kendte og arbejdede sammen med/for en mand som Chester Medley Olssen, gør tanken om en forbrydelse nærliggende.

Man må formode, at afdøde på et tidspunkt mistede tilliden til Chester Medley Olssen. Dette var en ’farlig udvikling’ for afdøde, der var inde i de afsluttende forhandlinger om en givtig EF-kontrakt [underskrevet få dage efter offerets død]. Afdøde kunne – med sin viden og sine forbindelser blandt andet som råstofkonsulent for EU – have spændt ben for såvel denne kontrakt som Olssens muligheder for at opnå en Joint-Venture kontrakt med et af de store mineselskaber.”

Omtalte australier, som blev mistænkt for mordet, forsvandt imidlertid inden sagens afslutning – formentlig til Tyrkiet. Derfor blev sagen henlagt 21. februar 1995.

Din Blogger: “Det er ikke helt ufarligt, at skrive om en uopklaret mordsag, hvor den formodede morder er på fri fod”. Foto©JørgenKofoed.

Læs om hele den bizarre sag i MANDEN DER BLEV SKUDT GENNEM ØJET. Den kan lånes på biblioteket, købes på mellemgaard.dk eller bestilles i en boghandel.