TIL KAMP MOD DET ØGEDE MISBRUG AF HELÅRSHUSE

I MINDST 30 ÅR har Gudhjem By- og Mindeforening forsøgt at bekæmpe den ulovlige brug af helårshuse som fritidshuse. Desværre kun med det resultat, at udbredelsen af denne form for kriminalitet har ynglet. Og det gælder også de øvrige Riviera-byer: Sandvig-Allinge og Svaneke.

NU prøver Byforeningen endnu engang at tage tyrene ved hornene og sammen med kommunens nye juridiske konsulent at få afskaffet denne usmagelige form for kriminalitet.

Dette helårshus på Kirkestien i Gudhjem er lige siden købet for flere år siden bevidst blevet brugt som fritidsbolig. Ifølge køber skulle ejendomsmægleren have beroliget med, at hverken Byforeningen eller Kommunen holdt øje med misbrug af helårshuse … og det er jo ikke det halve løgn – dén gang! Foto©JørgenKoefoed.

Nedenstående 10-punkts program kan læses i Byforeningens seneste nyhedsbrev:

GUDHJEM SOM KULISSE-BY

DER BLIVER DESVÆRRE  stadig  færre  beboere  i  Gudhjem-Melsted. Det skyldes ikke at ledige huse ikke kan sælges, men derimod et stigende pres fra folk, der gerne vil købe hus til fritidsformål. De faldende færge-priser vil givetvis forstærke denne udvikling. Samtidig har vi i Gudhjem-Melsted mange ældre medborgere, så der kan ventes relativt mange huse på boligmarkedet i de kommende år.

Derfor støtter foreningen stærkt kommunens bestræbelser på at sikre helårspligten; altså at helårshuse forbliver helårshuse.

MINDST 50 BOLIGER I KIKKERTEN

Vi har for nylig opgjort, at der – ud over de mange boliger i byen, der lovligt er omdannet til fritidsboliger – er mindst 50 helårspligtige huse i byen uden fastboende, og som derfor ikke synes at  overholde helårspligten. Samtidig med at vi i foreningen får henvendelser fra folk, som har svært ved at finde en lejebolig.

Det kan ikke fortsætte, uden at vi ender som en ren kulisse.

 

Her er, hvad  bestyrelsen for nylig har besluttet
at gøre:  

1
Vi vil signalere tydeligere til omverdenen, at vi er dybt bekymrede for det fortsatte misbrug af helårsboliger, som vi konstaterer ­– uanset bopælspligten. Vi vil have en levende by.

2

Vi har nedsat en særlig arbejdsgruppe, som koncentrerer sig om emnet tomme huse, og som har ører og øjne åbne for hvad der sker i lokalområdet. Formand og næstformand deltager i gruppen.

3

Vi er i gang med at lave en velkomstpjece, som vil blive uddelt til nye boligejere, hvor v gør særlig opmærksom på helårspligten og dens betydning og på foreningens bestræbelser.

4

Vi vil orientere øens ejendomsmæglere om, at vi følger det lokale boligmarked meget tæt og opfordrer til, at helårspligten bliver nævnt direkte i salgsannoncer.

5

Vi vil anmelde sager til kommunen, hvis vi mener helårspligten bevidst omgås. Og vi vil støtte kommunens sagsbehandler på området, og samarbejde så meget som muligt.

6

Vi har allerede checket feriehuskataloger og netudlejning for 2018 for huse, vi mener er omfattet af helårspligtig i Gudhjem-Melsted, og vi vil rette henvendelse til ejerne om reglerne …

7

… samt orientere kommunen som myndighed herom. I øjeblikket drejer det sig om cirka   en snes huse, som vi mener anvendes ulovligt til ferieudlejning.

8

Vi vil oprette en liste, hvor folk der ønsker at leje en helårsbolig i Gudhjem-Melsted kan blive skrevet op via vores hjemmeside.

9

Vi har en idé om “Gudhjem Prøvebolig” – en bolig, som enten kommunen eller foreningen langtids- eller kortidsludejer til folk, der ønsker at bo i byen, men som ikke lige kan finde en passende bolig. Det var også ønskeligt om kommunen kunne indrette nogle mindre lejeboliger i kommunale bygninger, fx det gamle plejehjem.

1o

Vi vil fortsætte samarbejdet med Svaneke og gerne også Allinge, som vi mener har mange af de samme problemstillinger som Gudhjem-Melsted.

UBEHAGELIGE, MEN NØDVENDIGE TILTAG

Disse opgaver er krævende, og ikke  alle sammen lige morsomme; vi vil måske få skyld for ”dyneløfteri”. Men det er nødvendigt, og det er helt afgørende for, at Gudhjem-Melsted kan blive ved med at være et levende samfund.

Vi  håber  på  stor  opbakning  fra  byens  borgere  til  denne  politik.  Det er i hvert fald noget, der er bragt op af borgere hvert år på generalforsamlingen.

Og husk: Man kan bedst være med til at påvirke udviklingen i Gudhjem-Melsted ved at være medlem af Gudhjem By- og Mindeforening!