TO NYE UDSTILLINGER PÅ GUDHJEM MUSEUM: 100% NATUR + GOE GAMLE HAAGENSEN

UDSTILLINGEN I UDSTILLINGSHALLEN:
EARTHBOUND II

Ben Woodhams arbejder for det meste ude i det frie, hvor han tegner og maler det han direkte ser. Foto©BenWoodhams.

FOR TO ÅR SIDEN opstod kunstnergruppen EARTHBOUND med Lone Schiøtz Nielsen, Hans Henning Pedersen, Barbara Sørensen, Ben Woodhams og Eva Brandt.

De havde deres første udstilling i Gudhjem sommeren 2016. Den var så velbesøgt og vel-solgt, at Udstillingsudvalget straks foreslog, at det skulle være en fast tilbagevendende begivenhed – på linie med Holkahesten. Blot hvertandet år … og det er så i dag, at der fernisage på EARTHBOUND II kl. 14:00-16:00. DU er hermed også inviteret.

OM UDSTILLINGEN

EARTHBOUND er en udstilling, som forsøger at berømme den utrolige diversitet i den bornholmske natur og samtidigt promovere dybden af den kunstneriske kvalitet, som eksisterer på øen.  De deltagende kunstnere er alle, på den ene eller den anden måde, inspireret af deres naturlige omgivelser. Naturens fysiske kræfter og elementer er udgangspunkterne, hvorfra samtlige kunstnere tager afsæt til deres arbejde – nogen mere konkret, – andre mere abstrakt.

HER ER DE SEKS

Lone Schiøtz Nielsen
Arbejder med akvarel og grafik og er kendt for sine fortolkninger af øens naturliv. Fra sin tidlige barndom har Lone været fascineret af øens klippeformationer og deres altid omskiftelige møde med det omgivende hav, hvis lys, farve og bevægelse aldrig er den samme.  Edderfugle og frøer på Christiansø er en konstant kilde til inspiration.

Hans Henning Pedersen
Skaber store træskåle af bøg og ask fundet på øen. Han arbejder med og undersøger materialets levende og uforudselige natur. Efter at han har drejet en skål i dette gamle og ’uperfekte’ træ, vil variationer i luftfugtighed og tørretid skabe vidunderlige let forvredne former.

Barbara Sørensen
Er en engelsk-født maler, kendt for sine atmosfæriske fortolkninger af de vilde kyster og skove fra hendes nuværende hjem på Bornholm.  Barbara er tiltrukket af ensomme og vilde steder, hvor hun kan sanse de underliggende kræfter i naturen, tegne og hermed internalisere dem, for senere at give dem et udtryk på sit værksted.

Ben Woodhams
Også en engelsk ’eksil’ på Bornholm, arbejder med akvarel. Ben søger sin primære inspiration fra øens rige og varierede fugleliv. Hans tegninger og akvareller er baseret på meget intens og grundig observation. Til denne udstilling fortolker Ben landskabs ændringer i gennem tid og rum.

Eva Brandt
Er en prisbelønnet keramiker, som bl.a. finder sin inspiration i geologiske processer og transformationen af råstoffer.  Eva søger at opnå en fornemmelse af indre liv og udstråling fra sine krukker, som er modelleret op gennem mange dage. Hun arbejder med enkle og stramme former med små afvigelser og skævheder, kombineret med forskellige overfladebehandlinger og mønstre.

UDSTILLINGEN I STATIONSBYGNINGEN:
GUDHJEMMALEREN H. P. HAAGENSEN

Hans Peter Haagensens genbo var ingen ringere end Oluf Høst. Her ses de sammen. Det er Haagensen til højre. Foto©GudhjemArkiv.

DET ER I ÅR 50 ÅR SIDEN, at Gudhjem-maleren Hans Peter Haagensen [1884-1958] forlod sin fødeby og drog videre hinsides. Han var en alsidig herre med mange jern i ilden: Fisker, øldepot-ejer, gymnastik-leder, forfatter og autodidakt maler. Som det oplyses i Museets lille pjece om KUNSTNERKOLONI GUDHJEM 1920-1970 ‘var hans maleriske virke af svingende karakter, men i sine bedste billeder formår han at udtrykke en ikke ubetydelig indsigt i de kunstneriske virkemidler’.

Haagens var medstifter af Gudhjem Mindeforening, som senere blev lagt sammen med Byforeningen, som i dag ejer og driver Gudhjem Museum.

FAKTA

EARTHBOUND
+ H. P. HAAGENSEN
Udstilling på Gudhjem Museum, Stationsvej 1, 3760 Gudhjem
Fernisage lørdag 9. juni kl. 14:00 – 16:00 [gratis adgang]
Herefter åben søndag 10. juni – søndag 22. juli hver dag 13:00 – 17:00
Entré: 50 kroner.
Mennesker under 18 år samt medlemmer af Gudhjem By- og Mindeforening GRATIS.
Man kan melde sig ind i foreningen ved indgangen. De koster 100 kr./næse/år.

HUSK: Kun kontanter eller Mobile Pay.